Κωνσταντίνος Παυλικιάνης

Ο Κωνσταντίνος Παυλικιάνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας Αθηνών. Συνέβαλε στη συγγραφή του βιβλίου του Γιάννη…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο

Γιάννης Νταουλτζής

Ο Γιάννης Νταουλτζής γεννήθηκε το 1961 στη Δράμα. Μετά σπούδασε στη Νομική Σχολή (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου-Πολιτικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Αθηνών, και στο Φιλολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής σχολής του…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο

Σταυριανός Κιναλόπουλος

Ο Σταυριανός Κιναλόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1985. Είναι υπότροφος της δραματικής σχολής Βασίλη Διαμαντόπουλου και απόφοιτος του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, στην κατηγορία “εξαίρετου ταλέντου Καρόλου Κουν”. Επίσης,…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης γεννήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο

Αντώνης Φιλιππαίος

Ο Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να. Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις. Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο