Στέλ­λα Σα­λέμ

Η Στέλ­λα Σα­λέμ γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε Οικο­νο­μι­κά και Νο­μι­κά στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δί­δα­ξε Οικο­νο­μι­κά στο Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο. Άσκη­σε…
Διαβάστε περισσότερα
Όλο το άρθρο