Αντώνης Μαρτσάκης – Τίνος είναι η κούπα

Greek music

Στίχοι: Παραδοσιακό
Μουσική: Παραδοσιακό
1η εκτέλεση: Δόμνα Σαμίου

Τίνος είναι η κούπα η μονομπασιά
του καπετάν του Γιάννη
του Μπέη του πασά,
πιες την γιέ μου πιές την και ξαναγέμισέ την
και βρες τον διπλανό σου απού `ναι στο πλευρό σου.
Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια
κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια,
δώς της μια να πάει κάτω για να βρει η κορφή τον πάτο
πάτο, πάτο, φίλησέ την κι από κάτω.

Τίνος είναι η κούπα η μονομπασιά
του καπετάν του Γιώργη
του Μπέη του πασά,
πιες την γιέ μου πιές την και ξαναγέμισέ την
και βρες τον διπλανό σου απού `ναι στο πλευρό σου.
Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια
κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια,
δώς της μια να πάει κάτω για να βρει η κορφή τον πάτο
πάτο, πάτο, φίλησέ την κι από κάτω.

Τίνος είναι η κούπα η μονομπασιά
του καπετάν Αντρέα
του Μπέη του πασά,
πιες την γιέ μου πιές την και ξαναγέμισέ την
και βρες τον διπλανό σου απού `ναι στο πλευρό σου.
Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια
κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια,
δώς της μια να πάει κάτω για να βρει η κορφή τον πάτο
πάτο, πάτο, φίλησέ την κι από κάτω.