Ατρέας Λιμβρός

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Ατρέας Λιμβρός γεννήθηκε στην Έδεσσα και πλέον ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Έργα του έχουν διακριθεί με Α’ Βραβείο Φαντασίας και Τρόμου στον πανελλήνιο διαγωνισμό φανταστικής λογοτεχνίας «Larry Niven».
Η πρώτη του προσωπική συλλογή ιστοριών Τρόμου, «Δημώδη ή Δειμώδη; Α’ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λοιγός», βραβεύτηκε με το Α’ Βραβείο Νουβέλας/Συλλογής Διηγημάτων στον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό «Χριστόδουλος Πετρίδης».

Εν αρχή ην ο λοιγός
“Ο άντρας με τα κέρατα. Αυτός είναι ο σωτήρας σου. Αυτός σε οδήγησε σε μένα. Να θυμάσαι τα έθιμα των παλιών”.Τα τελευταία λόγια τής μητέρας της γυρόφερναν το μυαλό της σαν ξελιγωμένα όρνια. Ταρακούνησε το κεφάλι της και τα έδιωξε βίαια. Έτσι είχε μάθει να κάνει τα τελευταία χρόνια.
266 σελ.

Εγώ είμι το ψέφος του κόσμου
Δημώδη ή Δειμώδη; Β΄
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λοιγός˙ το ζιζάνιο που ριζώνει στο λίκνο των Αιώνων˙ η αστραπή που καταβροχθίζει τα δάση τής Νωθρότητας˙ η θύελλα που διαβρώνει τα βουνά τής Απακμής˙ ο χείμαρρος που σαρώνει τις κοιλάδες τής Αδράνειας και ξεβράζει την ιλύ τής Πλάσης˙ το Πρώτο Κινούν. Έξι ιστορίες για κακόποτμα παρελθόντα και δυσοίωνα παρόντα, σκαλισμένες ευλαβικά στους αρχέγονους γρανίτες τού Τρόμου που φύονται σαν τιτάνιοι μύκητες στο συλλογικό ασυνείδητο των αστικών και αρχαίων μύθων, των λαογραφικών παραδόσεων και των παραμυθιών. Έξι αναπόδραστες παρτίδες, όπου οι τροχιές των ανδρείκελων συγκλίνουν, τέμνονται και αποκλίνουν, καταλήγοντας μονάχα σε ένα ξέπνοο σύρσιμο επάνω στα αδιάφορα κελιά τού Κοσμικού Άβακος. Έξι κολλώδη υφαντά, όπου τα άτακτα νήματα πυκνώνουν, σφίγγονται και στεριώνουν από τα υπερκόσμια χτένια, χαμένα και εκφυλισμένα μες στην περίτεχνη πλέξη του Άναρχου Αργαλειού. Έξι πολυφωνικές μελωδίες που δοξολογούν ουρλιάζοντας τον κρατήρα τής Δημιουργίας˙ και το διακρότημά τους ανακράζει ως φωνή βροντής: «Ἐγώ εἰμι τὸ Ψέφος τοῦ κόσμου». Φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν˙ καὶ ἐμπεριπατήσει ἐν ὑμῖν.
246 σελ.

Διηγήματα
Εν αρχή ην ο λοιγός (2014), Όστρια Βιβλίο
Εγώ είμι το ψέφος του κόσμου (2018), Όστρια Βιβλίο

Πηγές: Biblionet, Όστρια Βιβλίο