Φαροφύλακος

Χρήστος Αγγελόπουλος

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Χρήστος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.
Ασχολείται με την συλλογή ξεφτισμένων ονείρων, ταξιδιωτικών αναμνήσεων και ράκη παραδόσεων του Αιγαίου, δημιουργώντας ποιητικές εικόνες ως ζωγράφος-χαράκτης, απόφοιτος της Α.Σ.Κ.Τ.(Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών). Ζει, εργάζεται στην Αθήνα και ονειροπολεί στο νησί της Κέας.
Ποίηση
Φαροφύλακος ελεγείες (2018), ΑΩ Εκδόσεις

Φαροφύλακος ελεγείες – Χρήστος Αγγελόπουλος

ΦαροφύλακοςΔεκαπέντε ποιητικά σκαριφήματα


ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ
Οι λέξεις
Είναι σαύρες
Σκαρφαλώνουν
Τα τείχη
Της μοναξιάς,
Τρυπώνουν
Στα χάσματα
Της Σιωπής…

Ποίηση, ΑΩ Εκδόσεις, 2018, 56 σελ.

Πηγές: Biblionet, ΑΩ Εκδόσεις