Χρήστος Αγγελόπουλος

Ο Χρήστος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα.
Ασχολείται με την συλλογή ξεφτισμένων ονείρων, ταξιδιωτικών αναμνήσεων και ράκη παραδόσεων του Αιγαίου, δημιουργώντας ποιητικές εικόνες ως ζωγράφος-χαράκτης, απόφοιτος της Α.Σ.Κ.Τ.(Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών).
Ζει, εργάζεται στην Αθήνα και ονειροπολεί στο νησί της Κέας.

Φαροφύλακος ελεγείες
Δεκαπέντε ποιητικά σκαριφήματα
ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ
Οι λέξεις
Είναι σαύρες
Σκαρφαλώνουν
Τα τείχη
Της μοναξιάς,
Τρυπώνουν
Στα χάσματα
Της Σιωπής…
56 σελ.

Ποίηση
Φαροφύλακος ελεγείες (2018), ΑΩ Εκδόσεις

Πηγές: Biblionet, ΑΩ Εκδόσεις

Επισκέψεις: 8