Χρυσάνθη Κόζα

Ελληνες λογοτέχνες
Η Χρυσάνθη Κόζα γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Αρχάγγελο της Ρόδου.
Είναι δασκάλα με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, master στις Επιστήμες της Αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω απο την παιδαγωγική αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών σε συνδυασμό με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την εγγράμματη προφορικότητα. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις παιδαγωγικού περιεχομένου και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και συλλογικά έργα.
Λαογραφία-Παραμύθια
Ευτό το παραμύτι που είπα ήτο του… Τόμος Ι (2021), Λογό_τυπο
Ευτό το παραμύτι που είπα ήτο του… Τόμος ΙΙ (2021), Λογό_τυπο

Συλλογικά έργα
Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής (2007), Μεταίχμιο

Ευτό το παραμύτι που είπα ήτο του… – Χρυσάνθη Κόζα

Ευτό2Λαϊκά παραμύθια του Αρχάγγελου Ρόδου

Λαογραφική καταγραφή
της προφορικής παράδοσης

Τόμος ΙΙ


Ο λαϊκός πολιτισμός τροφοδοτεί την ατομική και συλλογική φαντασία. Στόχος και αυτού του βιβλίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του πρώτου τόμου, είναι η ευαισθητοποίηση των αναγνωστών σε πανανθρώπινα θέματα, η γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και την πρόσβαση στην ιστορική εμπειρία, αλλά και το πολιτισμικό παρόν του Αρχαγγέλου Ρόδου και του νησιού της Ρόδου ευρύτερα. Ειδικότερα, αναφέρεται στο λαϊκό παραμύθι, αυτό το αρχαϊκό είδος της προφορικής λογοτεχνίας που έχει μία σημαντική θέση στο πολιτισμό μας και πρόσβαση σε έναν κόσμο που καλλιεργεί τη φαντασία, την κριτική ικανότητα των ατόμων και είναι ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας.

Δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διαπλέκεται η προφορική παράδοση με τους ανθρώπους που τη δημιουργούν και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Γίνεται μια γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας που σχετίζεται με εθνικές ή διεθνικές παραδόσεις μέσα από την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από τον Αρχάγγελο Ρόδου που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο εθνογραφικής έρευνας.

Διαφορετικά αφηγηματικά είδη, ανάμεσά τους και το παραμύθι, συνιστούν ως τις μέρες μας «πολιτισμική επικοινωνία μέσα σε ομάδες», τροφοδοτώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές οι ιστορίες αντιπροσωπεύουν την ισορροπία ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογική ζωή που φαίνεται να έχει χαθεί στις σύγχρονες, περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις.

Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας που αποτελεί για αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της προφορικής παράδοσης, είναι χώρος ανάπτυξης της συλλογικής μνήμης και φαντασίας και θεωρείται μέσο προβολής της εθνικής-πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Κάθε λαός και κάθε τόπος δίνει στο παραμύθι κάτι ιδιαίτερα δικό του. Δεν είναι, όμως, μόνο η ιδιαιτερότητα κάθε λαού ή κάθε τόπου, αλλά ακόμα και ο κάθε αφηγητής είναι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει δηλαδή ομοιομορφία μεταξύ των χωρών ή των αφηγητών. Το παραμύθι είχε την πρώτη θέση στην ψυχαγωγία της ομάδας και στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία.

Χρυσάνθη Κόζα: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λαογραφία και λογοτεχνία, Λογό_τυπο, 2021, 120 σελ.

Ευτό το παραμύτι που είπα ήτο του… – Χρυσάνθη Κόζα

Ευτό1Λαϊκά παραμύθια του Αρχάγγελου Ρόδου

Λαογραφική καταγραφή
της προφορικής παράδοσης

Τόμος Ι


Ο λαϊκός πολιτισμός τροφοδοτεί την ατομική και συλλογική φαντασία. Στόχος του πονήματος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των αναγνωστών σε πανανθρώπινα θέματα, η γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και την πρόσβαση στην ιστορική εμπειρία, αλλά και το πολιτισμικό παρόν του Αρχαγγέλου Ρόδου και του νησιού της Ρόδου ευρύτερα. Ειδικότερα, αναφέρεται στο λαϊκό παραμύθι, αυτό το αρχαϊκό είδος της προφορικής λογοτεχνίας, που έχει μία σημαντική θέση στο πολιτισμό μας και πρόσβαση σε έναν κόσμο που καλλιεργεί τη φαντασία, την κριτική ικανότητα των ατόμων και είναι ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας.
Δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διαπλέκεται η προφορική παράδοση με τους ανθρώπους που την δημιουργούν και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Γίνεται μια γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας που σχετίζεται με εθνικές ή διεθνικές παραδόσεις, μέσα από την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από τον Αρχάγγελο Ρόδου που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο εθνογραφικής έρευνας.
Διαφορετικά αφηγηματικά είδη, ανάμεσά τους και το παραμύθι, συνιστούν ως τις μέρες μας «πολιτισμική επικοινωνία μέσα σε ομάδες», τροφοδοτώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές οι ιστορίες αντιπροσωπεύουν την ισορροπία ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογική ζωή που φαίνεται να έχει χαθεί στις σύγχρονες περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις.
Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας που αποτελεί για αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της προφορικής παράδοσης, είναι χώρος ανάπτυξης της συλλογικής μνήμης και φαντασίας και θεωρείται μέσο προβολής της εθνικής – πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Κάθε λαός και κάθε τόπος δίνει στο παραμύθι κάτι ιδιαίτερα δικό του. Δεν είναι, όμως, μόνο η ιδιαιτερότητα κάθε λαού ή κάθε τόπου, αλλά ακόμα και ο κάθε αφηγητής είναι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει δηλαδή ομοιομορφία μεταξύ των χωρών ή των αφηγητών. Το παραμύθι είχε την πρώτη θέση στην ψυχαγωγία της ομάδας και στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία.

Χρυσάνθη Κόζα: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λαογραφία και λογοτεχνία, Λογό_τυπο, 2021, 96 σελ.

Πηγές: Biblionet, Λογό_τυπο

Please wait...