Δημήτρης Μαύρος

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Δημήτρης Μαύρος γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα.
Είναι απόφοιτος του Ποιητικού Εργαστηρίου του Ιδρύματος Τάκης Σινόπουλος και φοιτητής της Φιλολογίας Αθηνών.

Αυτιστικός Θεός – Δημήτρης Μαύρος
Είναι το σώμα μου μια χούφτα χώμα,
χούφταλο, μια χούφτα γιος της γης σου,
σπασμένος κώδικας, γυμνόφτερνος σε φρέσκια πίσσα,
χαμένη ρέπλικα σκιάς σ’ επίπεδη, τσουρουφλισμένη χώρα,
πάντοτε τρεκλίζοντας στις πρώτες ηλιαχτίδες.

Ποίηση, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2020, 59 σελ.

Ποίηση
Αυτιστικός Θεός (2020), Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

Πηγές: Biblionet, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός