Δημήτρης Ραυτόπουλος

Ελληνες λογοτέχνες


Κριτικές, μελέτες, δοκίμια
Οι ιδέες και τα έργα (1965)
Τέχνη και εξουσία (1985)
Κρίσιμη λογοτεχνία (1986)
Σημεία στίξεως (1987)
Αρης Αλεξάνδρου: ο εξόριστος (2004)
Αναθεώρηση τέχνης (2006)
Εμφύλιος και λογοτεχνία (2012)

Μεταφράσεις
Γράμματα από τη φυλακή, Antonio Gramsci (2005)
Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή, Michel Tournier (2008)

72 views