Δωροθέα Κόλια


Λαβύρινθος
23 σημεία φυγής
… Αυτά όλα θέλουν πολύ καιρό ακόμα μικρέ. Πολλές ζωές και πολλούς θανάτους ώσπου να μεγαλώσεις. Δεν είναι παιχνιδάκι. Και να ξέρεις, το κάθε κακό αρχίζει τη στιγμή που κάποιος ξεχνάει αυτό που λαχταρούσε. Από τη στιγμή που χάνει και την τελευταία του ελπίδα …
… All this stuff takes a long time, kid! With many lives and many deaths, until you grow up. It’s not a game. And bear in mind that everything evil begins the moment someone forgets what he was craving for. From the moment he loses his last ray of hope. …

Διηγήματα
Λαβύρινθος (2018), Οσελότος

Πηγές: BIBLIONET, Οσελότος

Επισκέψεις: 8