Ελευθερία Λαγού

Ελληνες λογοτέχνες


Με της ρίμας την ανέμη
Όταν ο ριμαμόδιστρος διαλέξει για υλικά του μια εικόνα, μια στιγμή, απ’το καθημερινό παραμύθι του καθενός, τότε καταφέρνει να ράψει τόσο “διαφανείς” φορεσιές, που μπορούν να ταιριάξουν στις ζωές όλων εκείνων των ανθρώπων που μοιάζουν…

Ποιητικά
Με της ρίμας την ανέμη (2015)

Πηγές: BIBLIONET, Εκδόσεις Οσελότος