Ελένη Απιδοπούλου

Ελένη Απιδοπούλου

Ελληνες λογοτέχνες
Η Ελένη Απιδοπούλου κατάγεται από την όμορφη Φλώρινα.
Ξεκίνησε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εξειδικεύτηκε στη Νοηματική Γλώσσα και πιστοποιήθηκε στη Γραφή Braille. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της Σημειωτικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθησαν σπουδές στο Marketing-Επικοινωνία και εξειδίκευση στο Coaching του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένας από τους βασικούς άξονες της ζωής της είναι η δημιουργία και η γραφή ιστοριών. Πιστεύει στη δύναμη της ομάδας, αγαπά να βοηθά τους ανθρώπους και να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έχει πάθος με τον τομέα της επικοινωνίας και αναζητά συνεχώς καινούρια δημιουργικά μονοπάτια. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την εμπειρία της ως στέλεχος πολυεθνικών, βοηθάει και ενισχύει άτομα και επιχειρήσεις σε θέματα εμψύχωσης, δημιουργίας ομάδας και καινοτομίας.

Το Puzzle των Βιωματικών Δραστηριοτήτων – Ελένη Απιδοπούλου

Το Puzzle7+1 κατηγορίες ασκήσεων για προσωπική και ομαδική υπερεπίδοση


Το puzzle των βιωματικών δραστηριοτήτων αποτελεί βασικό μοχλό στα χέρια σας για την ανάδειξη, τη σύσταση και την καθοδήγηση ομάδων. Παροτρύνει τη συνεκτικότητα και την ανάπτυξη μέσα από πληθώρα εξειδικευμένων προτάσεων και μεθόδων. Με το βιβλίο αυτό ενισχύεται η επαφή, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και συναισθημάτων σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων, συντελώντας τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδική εξέλιξη.

Προσφέρει τα εφόδια καθώς και τη μεθοδολογία, έτσι ώστε όλες αυτές οι δραστηριότητες να ευνοήσουν τη δημιουργία νέων τρόπων έκφρασης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διευκολύνει την ταυτόχρονη επικοινωνία και αφομοίωση της γνώσης που αναδύονται μέσα από την επεξεργασία των ιδεών και των εμπειριών που προκύπτουν από την ομαδική συνεργασία.

Προτείνεται σε όλους όσους θέλουν να περιηγηθούν σε δημιουργικά μονοπάτια, να δελεαστούν με νέες προτάσεις, καθώς και να αναζητήσουν εφόδια που θα αξιοποιήσουν στην εργασιακή και στην προσωπική καθημερινότητα εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τις γνώσεις τους.

Επικοινωνία-Συμβουλευτική, Εκδόσεις Φυλάτος, 2020, 100 σελ.

Δοκίμια-Μελέτες-Επικοινωνία-Συμβουλευτική
Το Puzzle των Βιωματικών Δραστηριοτήτων (2020), Εκδόσεις Φυλάτος

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Φυλάτος