Ερικα Δουραλή

Ερικα Δουραλή

Ελληνες λογοτέχνες
Η Έρικα Δουραλή γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Παρίσι.
Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολης Καλών Τεχνών/École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA).
Ποίηση
Vice Versa (2020), Συρτάρι

Vice Versa – Έρικα Δουραλή

Vice Versa


Πόσες ήταν
οι μούσες
δεν μπορώ
να θυμηθώ.
Εγώ μία συνάντησα
σε ένα παρα – μύθο,
της ζήτησα να βγει
να τα πούμε
και τα ‘παμε.

Ποίηση, Εκδόσεις Συρτάρι, 2020, 94 σελ.

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Συρτάρι