Γενετική

Γενετική – Peter Snustad & Michael Simmons

Γενικές εκδόσεις

Γενετική – Peter Snustad & Michael Simmons

ΓενετικήΒασικές Αρχές


Περιεχόμενα:
Η Επιστήμη της Γενετικής – Η Kυτταρική Aναπαραγωγή – Ο Μεντελισμός – Οι Προεκτάσεις του Μεντελισμού – Η Χρωμοσωμική Βάση του Μεντελισμού – Οι Παραλλαγές του Αριθμού και της Δομής των Χρωμοσωμάτων – Σύνδεση, Επιχιασμός και Χαρτογράφηση των Χρωμοσωμάτων στους Ευκαρυώτες – Η Γενετική των Βακτηρίων και των Ιών τους – Το DNA και η Μοριακή Δομή των Χρωμοσωμάτων – Η Αντιγραφή του DNA και των Χρωμοσωμάτων – Η Μεταγραφή και η Επεξεργασία του RNA – Η Μετάφραση και ο Γενετικός Κώδικας – Η Μετάλλαξη, η Επιδιόρθωση του DNA και ο Ανασυνδυασμός – Οι Τεχνικές της Μοριακής Γενετικής – Η Γονιδιωματική – Οι Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής – Η Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης στους Προκαρυώτες – Η Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης στους Ευκαρυώτες – Η Κληρονομικότητα των Σύνθετων Χαρακτηριστικών – Πληθυσμιακή Γενετική

Επιμέλεια: Ελένη Βασταρδή
Επιμέλεια: Γαληνός Φανουράκης
Επιμέλεια: Παντελής Χατζής
Επιμέλεια: Μιχαήλ Βερυκοκάκης
Μετάφραση: Φωτεινή Δημητριάδου
Τίτλος πρωτοτύπου: Principles of Genetics, 7th ed.

Γενετική, Τζιόλα, 2018, 720 σελ.

Πηγές: Biblionet, Τζιόλα