Γιώργος Παπακωνσταντής

Ελληνες λογοτέχνες


Συμφωνία Schengen
Γενική επισκόπιση, βασικά κείμενα
Η έλλειψη στα ελληνικά αστυνομικά πράγματα βιβλιογραφίας σχετικά με οτιδήποτε αφορά τη διεθνή αστυνομική συνεργασία και η ανάγκη που επιτακτικά προβάλλει για πληρέστερη και σε βάθος γνώση των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στον Ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα της ασφάλειας, μας οδήγησαν να ασχοληθούμε με την περίφημη συμφωνία Schengen, η οποία εκτός από αστυνομικό ενδιαφέρον έχει και ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό περιεχόμενο πολλές φορές αμφιλεγόμενο, αλλά οπωσδήποτε υπαρκτό.
Η παρούσα προσπάθεια δε φιλοδοξεί να αποτελέσει ειδικό επιστημονικό εγχειρίδιο, ούτε πρότυπη εργασία. Φιλοδοξεί όμως να ανοίξει ένα κεφάλαιο κλειστό μέχρι στιγμής στον πολύ κόσμο. Θα προσπαθήσει να δείξει στο μέσο αναγνώστη ένα μέρος της διεθνούς συνεργασίας, τον τρόπο που αυτή λειτουργεί, ης σκοπιμότητές της, την εξέλιξη και την προοπτική της. Φιλοδοξεί επίσης να είναι απαλλαγμένη από κάθε μορφή μονομέρειας, πράγμα που είναι ίσως και το πιο δύσκολο, χωρίς όμως να στερείται και άποψης. Η δουλειά αυτή θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να έρθει σε πέρας χωρίς τη βοήθεια φίλων και συναδέλφων που μέσα ίσως από διαφορετικές απόψεις ανακάλυψαν πολλά κοινά σημεία, κοινούς προβληματισμούς και αγωνίες.
Η συμφωνία Schengen είναι μια συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα. Για την εφαρμογή της από τη χώρα μας βασικό ρόλο έχουν τα υπουργεία Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Μεταφορών- Επικοινωνιών. Για την ομαλή διαδικασία ένταξης της χώρας μας έχουν δουλέψει αρκετοί υπάλληλοι των υπουργείων αυτών πολλές φορές ξεπερνώντας τους ίδιους τους εαυτούς τους. Έστω και αν υπήρξαν ορισμένες απόψεις εναντίον της ένταξης της χώρας μας στη συμφωνία, αυτό δε μειώνει την αξία της δουλειάς τους. Στους πρωτοπόρους αυτούς είναι αφιερωμένο το βιβλίο.
Φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει αφορμή περαιτέρω μελέτης και έρευνας για την πληρέστερη γνώση των συμφωνιών Schengen, τη σχέση τους με τα ελληνικά δεδομένα, τη λειτουργία τους την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ή την ενδεχόμενη απαξία.
Στο παράρτημα του βιβλίου υπάρχουν τα σημαντικότερα κείμενα που αφορούν τη συμφωνία Schengen, και δεν έχουν χαρακτηρισθεί εμπιστευτικά, ενώ επιχειρείται πρακτική και θεωρητική προσέγγιση του συνόλου των κειμένων της συμφωνίας.

Σύγχρονες απειλές ασφαλείας
Και η διεθνής αστυνομική συνεργασία για την αντιμετώπισή τους
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού το 2003, αποτέλεσε μια προσπάθεια εισαγωγής στα βασικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις σύγχρονες απειλές ασφάλειας, και των διαδικασιών αντιμετώπισής τους, η οποία όπως αποδείχθηκε υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους ενδιαφέρονταν για το ζήτημα.
Ήδη πέρασε ένας χρόνος και δυστυχώς το βιβλίο αυτό γίνεται περισσότερο επίκαιρο μια που οι σύγχρονες απειλές εντείνονται και οι διάφορες τρομοκρατικές ενέργειες ή οι φυσικές καταστροφές, αποτελούν σχεδόν καθημερινό γεγονός στην παγκόσμια ειδησεογραφία.
Τα σύγχρονα κράτη λοιπόν είναι υποχρεωμένα να προβλέπουν και να προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των κάθε είδους απειλών. Άλλωστε το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί αυτή τη στιγμή θέμα πρώτης προτεραιότητας για όλες τις κυβερνήσεις.
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2004, έφερε σε πέρας το μεγαλύτερο σχέδιο ασφάλειας στην ιστορία της και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Αναφερόμαστε βέβαια για το σχέδιο ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχές κυρίως διότι απέτρεψε την εκδήλωση οποιασδήποτε απειλής. Από την άποψη αυτή η χώρα μας έχει ήδη ενσωματώσει στο κεκτημένο των υπηρεσιών ασφαλείας της αρκετά σημαντική τεχνογνωσία, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνολογία αλλά κυρίως έχει μάθει να προβλέπει και να σχεδιάζει για την αντιμετώπιση απειλών. Παράλληλα η διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων τα δύο τελευταία χρόνια στις αστυνομικές σχολές στο πλαίσιο του μαθήματος κρατικής ασφάλειας, είναι σίγουρο ότι διεγείρει το ενδιαφέρον και διαμoρφώνει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα και για ακόμη περισσότερη εγρήγορση στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε απειλών. Ελπίζω και η β’ έκδοση του παρόντος βιβλίου να συμβάλλει στην απόκτηση χρήσιμων γνώσεων για το θέμα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή και ιδιαίτερα τους σπουδαστές των αστυνομικών σχολών για το ενδιαφέρον τους.

Από την παράδοση στην παράβαση
Εγκληματικότητα και αντεγκληματικές πολιτικές στη σύγχρονη Κρήτη
… Το βιβλίο αυτό, επιχειρεί να αποτελέσει μια προσπάθεια προσέγγισης του προβλήματος της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Μιας προσέγγισης βασισμένης στις κύριες επιστημονικές μεθόδους ώστε να επιχειρήσουμε να δούμε το θέμα με ψυχραιμία και λογική, να το περιγράψουμε στις πραγματικές του διαστάσεις και να διερευνήσουμε αιτίες και συνέπειες της κατάστασης που δημιουργείται.
Το βιβλίο χρησιμοποιεί τα στατιστικά στοιχεία της εγκληματικότητας που έχουν καταγραφεί επίσημα και βασίζεται στις αρχές της επιστήμης της εγκληματολογίας και στη λογική ανάλυση των στοιχείων. Παράλληλα έχει καταβληθεί προσπάθεια να είναι όσο γίνεται απλός και κατανοητός ο τρόπος παρουσίασης των πραγμάτων χωρίς όμως να διακυβεύεται η επιστημονική εγκυρότητα. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές καθώς και μερικές φωτογραφίες οι οποίες θεωρήθηκε ότι συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους του αναγνώστη ορισμένων ιδιαίτερων περιστατικών και μορφών εγκλημάτων.
Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μια κατανοητή ανάλυση της εγκληματικότητας στην Κρήτη, του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της, των αιτιών που την προκαλούν και των συνεπειών που έχει καθώς και να μελετήσει τους τρόπους αντιμετώπισης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Για να είναι η προσπάθειά μας έγκυρη, βασική προϋπόθεση είναι η απαγκίστρωση από συναισθηματισμούς ή σκοπιμότητες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ωραιοποιήσεις ή καταγγελίες και λαϊκισμούς. Επιδίωξή μας είναι μια όσο το δυνατό ποιο αντικειμενική αποτύπωση. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται η αναφορά-μελέτη δύο χαρακτηριστικών περιπτώσεων, διαφορετικών μεταξύ τους (Περίπτωση Χερσονήσου και Ζωνιανών). Τέλος, επειδή κάθε τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να αποτελεί απλά μια θεωρητική υπόθεση, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η διαδρομή
Ο Άγγελος, ένας άνδρας σχετικά επιτυχημένος, όταν μαθαίνει ότι είναι σοβαρά άρρωστος και οι γιατροί του δίνουν τέσσερις πέντε μήνες ζωής, αντί να προσπαθήσει να θεραπευτεί, φεύγει για ένα μοναχικό ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινά ένα ταξίδι μέσα του, στο παρελθόν και στις σκέψεις του, κάτω από την πίεση ότι η ζωή του τελειώνει.
Στο ταξίδι αυτό επανέρχονται και «συγκρούονται» ξανά οι δυο μεγάλες αγάπες της ζωής του, επαναφέροντας τα βασικά διλλήματα ανάμεσα στα πρέπει και στα θέλω.
Η Διαδρομή είναι μια περιπλάνηση ανάμεσα στους απολογισμούς της ζωής και στην καταλυτική επίδραση του έρωτα μπροστά στον χρόνο που τελειώνει. Μια αναδρομή σε σκέψεις, σχέσεις και συναισθήματα ενός ανθρώπου που προσπαθεί να δημιουργήσει καινούρια θέληση για ζωή.
Ένα ταξίδι στο παρελθόν για άντληση δύναμης για το μέλλον.
Ένα ταξίδι στην Ελπίδα.

Μυθιστορήματα
Η διαδρομή (2016)

Μελέτες – Δοκίμια – Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Ασφάλεια
Συμφωνία Schengen (1998)
Ελληνική αστυνομία: οργάνωση, πολιτική και ιδεολογία (2003)
Σύγχρονες απειλές ασφαλείας (2004)
Στοιχεία εγκληματολογίας και αντεγκληματικής πολιτικής (2006)
Από την παράδοση στην παράβαση (2008)

Συλλογικά έργα
Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση (2010)

Πηγές: BIBLIONET, Σάκκουλας Αντ. Ν., Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

84 views.