Πρόσωπο της έλλειψης – Ιωάννης Ζουμπιάδης

Νέο Αναλόγιο