Κώστας Καιροφύλας (1881-1961)

Ελληνες λογοτέχνες


Πεζογραφία
Το μυθιστόρημα του Καπετάν Κεφαλά (1929)
Κωνσταντίνος Γεράκης, Ο Κεφαλλωνίτης Κυβερνήτης του Σιάμ (1932)

Μελέτες
Ο άγνωστος Σολωμός (1911)
Ελ.Βενιζέλος, η ζωή του (1914)
Το μυστικόν του Βενιζέλου (1920)
Σολωμού ανέκδοτα έργα (1927)
Φώσκολος και Καποδίστριας (1928)
Ο γολγοθάς του Καποδίστρια (1928)
Ιστορικαί σελίδες Τήνου (1930)
Αρχοντας Αγιος (1932)
Το Γαλλικόν Δουκάτον των Αθηνών (1933)
Ο Αλή Πασάς όπως τον είδον οι περιηγηταί (1934)
Ιστορία των Αθηνών (1935)
Ο Φώσκολος και η Ελλάς (1935)
Ιστορικαί σελίδες της Ζακύνθου (1935)
Παύλος Καλλιγάς (1937)
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Εργα (1938)
Η Ζάκυνθος και η Ελληνική Επανάστασις (1938)
Η Επτάνησος υπό τους Βενετούς (1942)
Ελληνες τυχοδιώκτες (1943)
Οι Κουρσάροι στην Ελλάδα (1949)
Η ζωή και το έργο του Σολωμού (1954)
Σολωμού ιταλικά ποιήματα (1954)
Αι τραγικώτεραι δίκαι του κόσμου
Ο Καποδίστριας και οι Γάλλοι περιηγηταί
Η πρώτη εφημερίς της Ζακύνθου
Βασιλεύς Γεώργιος Α και Α. Βαλαωρίτης, Ανέκδοται επιστολαί

Μεταφράσεις
Παπίνι, Βίος του Χριστού
Στεκέττι, Τραγούδια (1899)
D’ Annunzio, Ροδοδάφνη (1902)
William Miller, Ιστορία του ελληνικού λαού (1821-1921) (1924)
Δάντη, Θεία Κωμωδία (1928)
Γκράτσια Ντελέντα, Στάχτη (1929)
Ιουλίου Καίσαρος ντέλλα Κρότσε, Οι πνευματωδέστατες πανουργίες του Μπερτόλδου (1943)

Πηγές πληροφοριών:
Θ.Ροδάνθης, Μαλλιάρης Παιδεία, Πάπυρος Larousse Britannica