Λευτέρης Αλεξίου (1890-1964)

Ελληνες λογοτέχνες


Ποίηση
Παιδικά τραγούδια (1909)
Vers Francais (1913)
Είκοσι σονέτα (1914)
Σαράντα σονέτα (1916)
Ογδονταέξι σονέτα (1926)
Η γένεση (1928)
Μπαγκλαντές (1930)
Ανάγλυφα και σύμβολα (1940)
Εργο ζωής (1951)

Πεζά
Ανάμεσα στη φύση και στο θάνατο (1910)
Εικοσιτέσσαρες οίκοι κατανυκτικοί (1952)
Αποχαιρετισμός (1955)
Αξέχαστοι καιροί (1956)

Θεατρικά
Οι λύκοι (1917)
Ηρακλής και Ομφάλη (1928)

Συγκεντρωτικές εκδόσεις
Μπακατέλες (έμμετρα και πεζά) 1908-1930 (1930)

Πηγές πληροφοριών:
Θ.Ροδάνθης, Μαλλιάρης Παιδεία, Υδρία, Δομή και Πάπυρος Larousse Britannica