Μαρία Φλωριά-Μήλα

Ελληνες λογοτέχνες
Η Μαρία Φλωριά-Μήλα είναι Αθηναία ποιήτρια, γλωσσολόγος και φιλόλογος.
Ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με την ελληνική γλώσσα. Η ιστορική γλωσσολογία, η μορφολογία, η σύνταξη καθώς και η σημειολογία ήταν στα πρώτα ενδιαφέροντά της. Στην συνέχεια οι γλωσσικές ποικιλίες, διάλεκτοι και ιδιώματα, ευρέθησαν στο επίκεντρο των μελετών και ερευνών της.

Ποιητικό σιλό – Μαρία Φλωριά-Μήλα

Ποιητικό σιλό


Ὁ ποιητικός λόγος τῆς Μαρίας Φλωριά-Μήλα ἀναδεικνύει τήν πλαστικότητα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐνῶ ζωγραφίζει τά θέματά της μέ πανδαισία χρωμάτων… Κατορθώματα θαυμαστῆς αἰσθητικῆς καί ἔγνοιας γιά τήν καλλιέπεια τῆς γλώσσας.
«… Τά φουσκοκαίρια θά καταλαγιάσουν
Καί τότε πανόλβιος ὁ στοιχειοδαρμένος
Θά γοργοπετάξει σάν περήφανος χρυσαετός
Καί θά αἰχμαλωτίσει γιά πάντα
Τίς φωτοδέσμες
Τ’ ἀστρογιορντάνια
Τίς ἐλπιδαρμαθιές» ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ

Ποίηση, Αγγελάκη Εκδόσεις, 2018, 150 σελ.

Ποίηση
Ποιητικό σιλό (2018), Αγγελάκη Εκδόσεις

Πηγές: Biblionet, Αγγελάκη Εκδόσεις