Μαρία Καραμεσίνη

Μαρία Καραμεσίνη

Ελληνες λογοτέχνες
Η Μαρία Καραμεσίνη είναι καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά της ανάπτυξης και της εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και αναγορεύτηκε διδάκτορας οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Paris VII-Jussieu. Μεταξύ 1994 και 1999 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο ΚΕΠΕ, ενώ από το 1999 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος το 2014-15 και διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου μεταξύ 2010 και 2015. Από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2019 υπήρξε Πρόεδρος και Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο έχει αναπτυχθεί γύρω από θέματα αγοράς εργασίας, ανισοτήτων φύλου και επαγγελματικής ένταξης των νέων, πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας, ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης και ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, βιομηχανικής πολιτικής, τεχνολογικής αλλαγής και εργασιακών σχέσεων, μοντέλων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και οικονομικών ανισοτήτων. Υπήρξε πρόεδρος του Δικτύου των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων (Οριζόντια Δράση) την περίοδο 2001-2008, επιστημονικά υπεύθυνη της πρώτης – και μοναδικής – πανελλαδικής έρευνας απορρόφησης των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας (2004-2005) και μέλος όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισότητες φύλου και την πολιτική ισότητας στην αγοράς εργασίας την περίοδο 1997-2014. Από το 2014 μέχρι το 2017 έλαβε μέρος σε τρία μεγάλα ερευνητικά προγράμματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τις ανισότητες και την μεσαία τάξη στις χώρες της Ε.Ε., την επίδραση των εργασιακών σχέσεων στις ανισότητες στην αγορά εργασίας.
Δοκίμια-Μελέτες-Γυναίκα-Εργασία
Βιομηχανική πολιτική, ευρωπαϊκή ενοποίηση και μισθωτή εργασία (2002), Ελληνικά Γράμματα
Η απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας (2008), Διόνικος
Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα (2021), Νήσος

Συλλογικά έργα
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (1999), Εναλλακτικές Εκδόσεις
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός (2004), Εξάντας
Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα (2004), Διόνικος
Πολιτική απασχόλησης (2005), Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Όψεις κοινωνικής δυναμικής (2011), Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011), Διόνικος
Διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμησή τους (2011), Οδυσσέας
Οικονομία και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα (2011), Διόνικος
Δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία (2017), (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), (Ι.Μ.Ε.)
Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα (2019), Νήσος
Ανισότητες, νεοφιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση (2019), Νήσος

Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα – Μαρία Καραμεσίνη

Γυναίκες, φύλο


Η είσοδος και η σταθερή ένταξη των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, όπως και ο διαρκής ατομικός και συλλογικός αγώνας τους για οικονομική ανεξαρτησία και εξάλειψη των εις βάρος τους διακρίσεων και των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας, αποτελούν διεθνώς μια «σιωπηλή επανάσταση» που έρχεται από μακριά, διαρκεί πολύ και έχει μέλλον. Στην Ελλάδα η «σιωπηλή επανάσταση» ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εξελίχθηκε αργά και επιταχύνθηκε θεαματικά τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το βιβλίο παρακολουθεί και ερμηνεύει την ένταξη των γυναικών στην Ελλάδα στο εργατικό δυναμικό και στην αμειβόμενη εργασία και την εξέλιξη των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας από το 1960 έως σήμερα, εξετάζοντας αναλυτικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των φαινομένων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της επίδρασης της κρατικής παρέμβασης από το 1980 και ύστερα σε τομείς όπως η πολιτική απασχόλησης, το συνταξιοδοτικό σύστημα, η πολιτική κοινωνικής φροντίδας και συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και η πολιτική ισότητας των φύλων, ευρωπαϊκή και εθνική. Στα κεφάλαια που αφιερώνονται στη δεκαετή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε με τα Μνημόνια, εξετάζεται η συμβολή και άλλων πολιτικών (μισθολογική-εισοδηματική, εργασιακών σχέσεων, υγείας, εκπαίδευσης) στη διαμόρφωση ή άμβλυνση των έμφυλων συνεπειών της τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία, η οποία έχει μείνει έξω από το κάδρο των περισσότερων μελετών της κρίσης.

Γυναίκα, Εργασία και εργαζόμενοι, Νήσος, 2021, 416 σελ.

Η απορρόφηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας – Μαρία Καραμεσίνη

Η απορρόφησηΠανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000


Η πανελλαδική έρευνα απορρόφησης αποφοίτων των πανεπιστημίων υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου της “Οριζόντιας Δράσης Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης των πανεπιστημίων”, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του δικτύου, που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους όλων των πανεπιστημίων της χώρας, και χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Οριζόντιας Δράσης και των Γραφείων Διασύνδεσης (Γ.Δ.), που πραγματοποίησαν την πρωτογενή έρευνα την ίδια χρονική περίοδο σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, με κοινή μεθοδολογία. Η εν λόγω μεθοδολογία εκπονήθηκε από την Οριζόντια Δράση, που είχε και την ευθύνη του συντονισμού της έρευνας, καθώς και της ανάλυσης του συνόλου των πρωτογενών στοιχείων που προέκυψαν από αυτήν, με σκοπό την εξαγωγή γενικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για το σύνολο χώρας.

Συνεργάτες: Σίλια Βιτωράτου, Ερίκ Γκαζόν, Ειρήνη Μουστάκη

Εργασία, Διόνικος, 2008, 372 σελ.

Βιομηχανική πολιτική, ευρωπαϊκή ενοποίηση και μισθωτή εργασία – Μαρία Καραμεσίνη

Βιομηχανική πολιτική


Η είσοδος στη νέα χιλιετία βρίσκει την ελληνική μεταποίηση σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία βρισκόταν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Οι θετικές εξελίξεις στην παραγωγή και την παραγωγικότητα, που σημειώθηκαν την τελευταία επταετία, δεν συνιστούν μία μη αντιστρεπτή πορεία εξόδου από την κρίση και πάντως δεν έχουν αναχαιτίσει την επιδείνωση των ανταγωνιστικών επιδόσεων… Η διαρθρωτική προσαρμογή της μεταποίησης έχει άμεσες συνέπειες στην ποσότητα και την ποιότητα της απασχόλησης και άρα θίγει τα συμφέροντα της μισθωτής εργασίας. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν έχει απασχολήσει επαρκώς και σε βάθος την ελληνική βιβλιογραφία. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στην κάλυψη αυτής της έλλειψης, αναλύοντας ειδικότερα τη σχέση της βιομηχανικής πολιτικής με την απασχόληση. Επίσης καλύπτει διεξοδικά τις θέσεις του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, και αναδεικνύει τη λογική που τις υπαγόρευσε…

Περιέχει Βιβλιογραφία

Εργασία, Οικονομική πολιτική, Ελληνικά Γράμματα, 2002, 382 σελ.

Πηγές: Biblionet, Νήσος, Διόνικος, Ελληνικά Γράμματα