Νίκος Μπιλανάκης

Νίκος Μπιλανάκης

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Νίκος Μπιλανάκης είναι γιατρός-ψυχίατρος, εκπαιδευμένος στην ψυχαναλυτική θεραπεία.
Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δίδαξε σε ΑΕΙ και παραμένει Συντονιστής Διευθυντής στο ΕΣΥ.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα κοινωνικής ψυχιατρικής, διοίκησης υπηρεσιών υγείας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και ηθικής.
Άλλα βιβλία του είναι: “Ψυχιατρική Περίθαλψη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα”, Εκδ. Οδυσσέας, 2004, “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας”, Εκδ. Αρχιπέλαγος, 2006, “Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών”, Εκδ. ΒΗΤΑ, 2011.
Μυθιστορήματα
Το θρόισμα των πεύκων, Μια προδιαγεγραμμένη ιστορία τοξικομανίας (2018), Οσελότος

Δοκίμια-Μελέτες-Ψυχιατρική
Ψυχιατρική Περίθαλψη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα (2000), Οδυσσέας
Ψυχιατρική Περίθαλψη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα (2004), Οδυσσέας (E)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες ψυχικής υγείας (2006), Αρχιπέλαγος
1830–2020. Ιστορία της Ψυχιατρικής στη νεότερη Ελλάδα (2020), Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Συλλογικά έργα
Διαπολιτισμικές διαδρομές (2005), Ελληνικά Γράμματα
Ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών (2010), ΒΗΤΑ

1830–2020 – Νικόλαος Δ. Μπιλανάκης

1830–2020Ιστορία της Ψυχιατρικής στη νεότερη Ελλάδα


Ένα βιβλίο για την εξέλιξη της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα όπως αυτή συμβαίνει παράλληλα με την εξέλιξη του νεότερου ελληνικού κράτους, από το 1830 έως σήμερα. Ιστορικές εξελίξεις που διατέμνονται, αλληλοκαθορίζονται και αλληλοδιαμορφώνονται. Ένα βιβλίο που προσπαθεί να πει όχι μόνο το «τι έγινε» αλλά και να κατανοήσει το «γιατί έγινε».

Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2020, 104 σελ.

Το θρόισμα των πεύκων – Νίκος Μπιλανάκης

Το θρόισμαΜια προδιαγεγραμμένη ιστορία τοξικομανίας


Η ιστορία τοξικομανίας ενός νεαρού κοριτσιού που την οδηγεί στον θάνατο. Μια ιστορία όμως ζωής και όχι θανάτου. Σ’ ένα μυθιστόρημα που με κινηματογραφικό ρυθμό αναδεικνύεται όλη η παλέτα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Σ’ ένα βιβλίο που προσπαθεί να ξεδιαλύνει και να αναδείξει τους βασικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή, έτσι ώστε αυτή να μην οδηγείται σε αδιέξοδα και συμφορές.

Μυθιστόρημα, Οσελότος, 2018, 142 σελ.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες ψυχικής υγείας – Νίκος Μπιλανάκης

Μη κυβερνητικέςΗ απάντηση της κοινωνίας των πολιτών στο κράτος και την αγορά


«…ιδιαίτερα στη πατρίδα μας, η πολλάκις εκφραζόμενη αγωνία και δυσφορία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας από την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να υλοποιήσει τις αναγκαίες πολιτικές υγείας που θα αναβαθμίζαν την υποβαθμισμένη
παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών, παρά τα τεράστια κυνδύλια που έχουν δοθεί στην υλοποίηση της λεγόμενης «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», μας καλεί να αναλογιστούμε το ρόλο και την ευθύνη των κοινοτήτων στην υπόθεση αυτή. Απέναντι σε αυτή τη πραγματικότητα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές υγείας που να βασίζονται στην αξιοποίηση των δράσεων τοβοήθειας που απορρέουν από την κοινότητα, δηλαδή των ίδιων των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά και γενικότερα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αποβλέπουν
στην πραγματοποίηση των κοινωνικών ή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων των «τρίτων» συμπολιτών τους. Η αξιοποίηση και αναβάθμιση των μορφών ενεργού αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας που προσφέρονται από την κοινωνία των πολιτών οφείλει να αποτελέσει μια ακόμα μορφή δράσης για
την υγεία, η οποία σε συνέργεια με το κράτος και την αγορά θα διαμορφώσει το αναγκαίο εκείνο κοινωνικό δίκτυο που θα μπορέσει να προσφέρει πραγματική και συνεχή στήριξη στο πάσχον άτομο. Κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή πολιτών, αμοιβαιότητα και υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, αποτελούν όρους που συνδέονται και ορίζουν την έννοια του «κοινωνικού κεφαλαίου», η οποία με τη σειρά της έχει συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών και την μεγαλύτερη προστασία της ψυχικής υγείας».

Περιέχει Βιβλιογραφία

Ψυχιατρική, Αρχιπέλαγος, 2006, 153 σελ.

Ψυχιατρική Περίθαλψη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα – Νίκος Μπιλανάκης

Ψυχιατρική


… Το βιβλίο αυτό δε θέλει να μείνει στο παρελθόν. Κοιτάζει στο μέλλον. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κοιτάξεις το μέλλον παρά αφού αξιολογήσει το παρελθόν και συναγάγει από αυτό τα απαραίτητα διδάγματα. Η αξιολόγηση του παρελθόντος μπορεί να συνοδεύεται από οδύνη αλλά αποφέρει κάθαρση, διδάγματα και αυτογνωσία. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση, όπως και η μνήμη, προφυλάσσει από την επανάληψη των λαθών. Και λάθη έγιναν. Όπως και ηρωικές προσπάθειες από σεμνούς, πιθανόν και άγνωστους, λειτουργούς της υγείας.
Η γνώση του παρελθόντος επιτελεί και έναν εκπαιδευτικό σκοπό. Μαθαίνει το γιατρό του αύριο να μην ξεχνά την ανθρώπινη φύση του, δηλαδή την ευκολία του λάθους. Είναι καλό να μαθαίνει από τα λάθη του χθεσινού συναδέλφου και να επιμένει να ακολουθεί τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές στο παρόν και στο μέλλον. Και το πιο σημαντικό μάθημα, που μπορεί ένας γιατρός να πάρει από αυτό το βιβλίο, είναι να μη λησμονήσει ούτε στιγμή το σεβασμό και τη φροντίδα για τον άρρωστο άνθρωπο. Οφείλει να φροντίζει, με τρόπο ευσπλαχνικό, πρόσφορο και αποτελεσματικό, τα προβλήματα υγείας των αρρώστων. Εξ άλλου, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η ψυχιατρική πέραν της υπευθυνότητας, που έχει απέναντι στο υγιές και άρρωστο υποκείμενο, φέρει και μια επιπλέον ευθύνη: μπορεί να παίξει το ρόλο της συνείδησης όλων των βιο-ιατρικών δραστηριοτήτων…
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιέχει Βιβλιογραφία

Ψυχιατρική, Οδυσσέας, 2004, 260 σελ.

Πηγές: Biblionet, Αρχιπέλαγος, Οδυσσέας, Οσελότος, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις