Πολύνα Γ. Μπανά

Πολύνα Γ. Μπανά

Ελληνες λογοτέχνες
Η Πολύνα Γ. Μπανά γεννήθηκε το 1968, στη ∆ράµα, όπου και κατοικεί.
Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Νοµικής καθώς και του Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση. Έχει µελετήσει, επίσης, τη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία (Diplôme d’ Études Françaises-2ème degré, Οption: Littérature) και την ιταλική γλώσσα (Diploma di Lingua Italiana). Είναι δικηγόρος και, συγχρόνως, νοµική σύµβουλος του ∆ήµου ∆ράµας. ∆ραστηριοποιείται συστηµατικά, εδώ και δεκαετίες, στην παρουσίαση βιβλίων λογοτεχνίας και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. Από το 2021, είναι υπεύθυνη για τις παράλληλες λογοτεχνικές εκδηλώσεις Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύµατα του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνηέντων (α΄ έκδοση: Ιούνιος 2017, β΄ έκδοση: Νοέµβριος 2017). Έχει συµµετάσχει στο συλλογικό έργο Τα Ποιήµατα του 2017 (2018), στην ανθολογία µικροδιηγήµατος Με µια σχεδία (2020), στον συλλογικό τόµο διηγηµάτων 1821. Μέσα από τη µατιά σύγχρονων συγγραφέων (2020), στο ανθολόγιο ποίησης Εφ ’ ενός γίγνεσθαι; 2 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ 2021. (2021) και στον συλλογικό τόµο διηγηµάτων Γενέθλια Πόλη (2022). Ποιήµατα, διηγήµατα και λογοτεχνικές µεταφράσεις της έχουν δηµοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά, λογοτεχνικά περιοδικά καθώς και σε ιστολόγια.
Διηγήματα
Μικρές ρωγμές (2022), Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.

Ποίηση
Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνηέντων (2017), Σαιξπηρικόν

Μικρές ρωγμές – Πολύνα Γ. Μπανά

Μικρές


Όλος ο µικρόκοσµος της ελληνικής περιφέρειας και, κατ’ ακολουθίαν, η ίδια η ανθρώπινη φύση, µπροστά σ’ ένα µεγεθυντικό φακό. Αντιλήψεις και νοοτροπίες, µοναξιά και σχέσεις εξουσίας, αδυναµίες και πάθη, µέσα από µικρές ανθρωποκεντρικές ιστορίες, µε πολλαπλά νοήµατα που σε κάνουν να σκεφτείς, να προβληµατιστείς ή και να αναθεωρήσεις

Εισαγωγή: Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

Διηγήματα, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε., 2022, 94 σελ.

Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνηέντων – Πολύνα Γ. Μπανά

Η καταφανής


ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ

Το στόμα κινείται,
μορφάζει,
πλήττει,
επιπλήττει,
μέμφεται,
χειρονομεί (σείοντας το δάκτυλο),
επιτίθεται,
συντρίβει.

Αποτελεί, με διαφορά, το πλέον απάνθρωπο σημείο
της ανθρωπογεωγραφίας του σώματος.

Ποίηση, Σαιξπηρικόν, 2017, 52 σελ.

Πηγές: Biblionet, Σαιξπηρικόν, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.

Please wait...