Ράνια Κλουτσινιώτη

Ράνια Κλουτσινιώτη

2023 Ελληνες λογοτέχνες
Η Ράνια Κλουτσινιώτη εργάστηκε ως αρχιτέκτων-πολεοδόμος και διαθέτει εμπειρία πέντε δεκαετιών στον τομέα του αστικού σχεδιασμού, της πολεοδομίας και της χωροταξίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, αιρετός Επιμελητής του Επιστημονικού Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ και εκπρόσωπός του στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, καθώς και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης επί μια εικοσαετία. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά και πολιτικά περιοδικά, υπήρξε εισηγήτρια σε ημερίδες και μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών και εθνικών συνεδρίων.
Δοκίμια-Μελέτες
Ο άνθρωπος, ο χώρος, το περιβάλλον (2023), Το Ροδακιό

Ο άνθρωπος, ο χώρος, το περιβάλλον – Ράνια Κλουτσινιώτη

Ο άνθρωπος


Κάθε ταξίδι στο χώρο είναι και ταξίδι στο χρόνο. Η μοναδική εμπειρία του παρόντος είναι ότι δεν είναι παρελθόν. Όλα αποκτούν νόημα όταν τοποθετούνται στο χώρο, και ο χρόνος παίρνει τις διαστάσεις διάρκειας που μόνον η γεωγραφία μπορεί να του αποδώσει. Βήμα προς βήμα προσπάθησα να παρακολουθήσω το ιστορικό γίγνεσθαι μέσα από την ιστορία των μνημείων, τη φυσιογνωμία και τις περιπέτειες τόπων και πόλεων, τη διαλεκτική σχέση των κοινωνιών του παρελθόντος με το φυσικό περιβάλλον.
Μπορούν άραγε οι εμπειρίες του παρελθόντος να μας διδάξουν; Είναι ο λόγος που αποφάσισα να δημοσιεύσω μερικές επιλεγμένες παρεμβάσεις μου, μήπως και το βιβλίο αυτό συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, και γίνουν κατανοητές οι πολιτικές που ασκήθηκαν κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης.

Δοκίμιο, Το Ροδακιό, 2023, 376 σελ.

Πηγές: Biblionet, Το Ροδακιό