Σακελλάρης Καρπάθιος

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Σακελλάρης Εμμ. Καρπάθιος γεννήθηκε στην Κάλυμνο το έτος 1938 και μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές στο νησί (1955) γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου απεφοίτησε το έτος 1961. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Ανθυπίατρος.

Απέκτησε την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας το 1966 και στη συνέχεια προσλήφθηκε ως άμισθος εσωτερικός Βοηθός, στο Π. Γ. Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”. Το 1967 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1970 υπηρέτησε ως Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικ/κής Κλινικής του Νοσοκομείου Καρδίτσας για ένα έτος.

Ακολούθως υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της Νοσοκομειακής Ιεραρχίας, αρχικά για μία δεκαετία στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής, με κορυφαία εκείνην της υπηρεσίας του ως Διευθυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο Π. Γ. Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”, για μία εικοσαετία (1985-2005). Την Κλινική αυτή ίδρυσε εκ του μηδενός.

Για μία πενταετία (1996-2001) εκλέχτηκε Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ιδίου Νοσοκομείου, στη διάρκεια της οποίας οργάνωσε τη λειτουργία νεοϊδρυθέντων Τμημάτων του. Σε μεγάλο μέρος της νοσοκομειακής του σταδιοδρομίας επικεντρώθηκε στους τομείς της Περιγεννητικής Ιατρικής και της Γυναικολογικής Ογκολογίας, εφαρμόζοντας και πρωτοποριακές επεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς υπηρεσίας του στις ανώτερες βαθμίδες της νοσοκομειακής και πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας συμμετείχε ενεργά στα προγράμματα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης φοιτητών και ειδικευομένων ιατρών. Επίσης δίδαξε στην Ανώτερη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, για μία 15ετία περίπου.

Υπό την άμεση ευθύνη του παρέσχε πλήρη ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικ/γίας σε μεγάλο αριθμό ιατρών, που υπερβαίνει τους 150 περίπου, μεταξύ των οποίων και επώνυμοι του κλάδου.

Μετεκπαίδευση στην Αγγλία για ένα έτος. Το 1985 αναγορεύτηκε Υφηγητής του Παν/μίου Αθηνών. Υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Οικογενειακού Προγραμματισμού του ΚΕ.Σ.Υ. και μέλος διαφόρων Επιτροπών του.

Ίδρυσε και υπήρξε Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του Ιπποκράτειου Όρκου και με δική του επιμονή πραγματοποιήθηκε μια παλαιότερη επιδίωξή του, για τη μελοποίηση του Όρκου. Επίσης ίδρυσε και υπήρξε Πρόεδρος του Ελλην. Ινστιτούτου Αιμαγγειακών και Ανοσολογικών Διαταραχών της Αναπαραγωγής του Ανθρώπου.

Τιμήθηκε από το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα με το μετάλλιο “Σκεύος Ζερβός”. Υπήρξε μέλος 25 Επιστημονικών Εταιρειών.

Οργάνωσε πλήθος Επιστημονικών Εκδηλώσεων, Ημερίδων, Εκπαιδευτικών και Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Παρουσίασε μεγάλο αριθμό Εισηγήσεων, στα πλαίσια διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων. Συμμετείχε σε πολυετή Προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης. Για μια δεκαπενταετία (1986-2000), διετέλεσε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για χορήγηση της ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Συνέγραψε το δίτομο σύγγραμμα με τίτλο “Βασική Μαιευτική και Περιγεννητική Ιατρική”. Επίσης συμμετείχε στη συγγραφή διαφόρων Επιστημονικών Συγγραμμάτων. Καθοδήγησε και συμμετείχε σε 315 επιστημονικές εργασίες, εκ των οποίων οι 90 ξενόγλωσσες.

Αφυπηρέτησε από το Δημόσιο το έτος 2005 και από την επαγγελματική του δραστηριότητα προ πενταετίας περίπου.

Σήμερα ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και τη συγγραφή παρεμφερών πονημάτων. Αγαπημένα του ενδιαφέροντα αποτελούν η ενασχόληση με τα τέσσερα εγγόνια του, η ποίηση και η θάλασσα. Με τη σύντροφο της ζωής του, την Μαρία Καμπούρη συνέζησαν για πενήντα χρόνια και απέκτησαν τρεις κόρες, την Νομική, την Καλλιόπη και την Ειρήνη.

Ποίηση
Ποίηση ψυχής (2021), Εκδόσεις Όταν

Ποίηση ψυχής – Σακελλάρης Καρπάθιος

Ποίηση ψυχής


Οι αξίες της ζωής
Ερευνούν στις ατέλειωτες νύχτες
Για να βρουν τις χαµένες πηγές τους
Αυτό που προέχει στη ζωή
Είναι η εµπιστοσύνη στον εσωτερικό σου κόσµο
Για να κερδίσεις την πίστη, το θάρρος, την τόλµη
Ν’ αγαπήσεις τον κόσµο, κι ας µην είναι όπως τον θες
Σκοπίµως σιωπή αν τηρείται
Στον δειλό αρµόζει
Το όραµα κοσµεί τη ζωή
Όσων ζυµώνουν το πνεύµα
Με ιδέες και πράξεις
Οι χρόνοι σκληροί, στ’ αποτύπωµα των ανθρώπινων Νόµων

Ποίηση, Εκδόσεις Όταν, 2021, 146 σελ.

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Όταν