Σάντι Βασιλείου


28 μέρες κάτω από τη Γη
Το μικρό κορίτσι μεγάλωσε
Κοιτώντας το φεγγάρι μέσα από τις φυλλωσιές
Δεν ήξερε ότι δεν ήταν παρά η λάμπα του δρόμου
Το μεγάλο κορίτσι πετάει πέτρες στις λάμπες
Του αρέσει
Να σπάει φεγγάρια

Ποίηση
28 μέρες κάτω από τη Γη (2017)

Πηγές: BIBLIONET, Εκδόσεις Θράκα

Επισκέψεις: 31