Αλέξανδρος Σούτσος (1803-1862)


Ποιητικά
Πρώται Σάτιραι (1827)
Ποιήσεις νέαι (1833)
Πανόραμα της Ελλάδος (1833)
Ελληνική Πλάστιγξ (1836)
Ποίημα εις άσματα τρία (1839)
Μενιπείαν τινά ποίησιν (1839)
Περιπλανώμενος (1839)
Η μεταβολή της Γ Σεπτεμβρίου (1843)
Κάτοπτρον (1845)
Ποιητικόν Χαρτοφυλάκιον (1845)
Η Τουρκομάχος Ελλάς (1856)
Απομνημονεύματα ποιητικά επί του ανατολικού πολέμου (1857)

θεατρικά
Ο Ασωτος – σατιρική κωμωδία (1830)
Ο πρωθυπουργός – κωμωδία (1843)
Ο ατίθασος ποιητής – κωμωδία (1843)
Το Συνταγματικόν Σχολείον – κωμωδία (1845)

Πεζά
Ο εξόριστος – μυθιστόρημα (1831)

Μελέτες, ιστορικά
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως – στα Γαλλικά (1828)
Ελληνεγερσία (1845)
Η Παλαιά καί η Νέα Ελλάς (1849)
Η πυρπόλησις του Συστήματος από τον Κανάρην – φυλλάδιο (1861)

Συλλογές
Απαντα – επιμέλεια Ιω. Ζερβού (1916)
Απαντα – επιμέλεια Νικ. Κουντουρομιχάλη (1963)
Απωλεσθέντα έργα
Βρούτος – τραγωδία
Μάρκος Βότσαρης – τραγωδία
Ιω.Μαυρομιχάλης
Αναστ.Τσαμαδός (1823 – 1825)

Βιβλιογραφία
Α.Βλάχου, Αλέξανδρος Σούτσος
Ν.Λάσκαρη, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, 1938
Γ.Σιδέρη, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου, 1951
Κ.Θ.Δημαράς, Ποιηταί του ΙΘ αιώνα, 1954
Απ.Σαχίνη, Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, 1975
Γλυκ.Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Η Αθηναϊκή Σχολή, 1976
Γ.Π.Βογιατζή, Η δίκη του Αλεξ.Σούτσου, 1981

Πηγές πληροφοριών:
Θ.Ροδάνθης, Μαλλιάρης Παιδεία, Υδρία, Δομή και Πάπυρος Larousse Britannica

Επισκέψεις: 430