Σταύρος Ζουπούλης

Ελληνες λογοτέχνες


Το γνέψιμο
Ένα όνειρο αναγκάζει τον ήρωα να ψάξει τις ρίζες του.
Η αναζήτηση μέσα στο χρόνο και οι μνήμες δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια.
Η αγάπη πάντα σύμμαχος στο πλευρό του θα τον κάνει να ταξιδέψει μέχρι να βρει την άκρη του νήματος.

Αφηγήματα
Το γνέψιμο (2017)

Πηγές: BIBLIONET, Εκδόσεις Αέναον