Βασίλης Πανδής

Ο Βασίλης Πανδής γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1997.
Είναι φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
H πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο “Χάσμα βαθύ” κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις Οδός Πανός το 2018.

Χάσμα βαθύ – Βασίλης Πανδής
Αστρακερή,
γυναίκα ερημόχαρη
που δεν εγγίζει ο χρόνος,
Αστρακερή,
όλο ευγένεια και πικροσύνη
στη θριαμβική ταπεινοσύνη,
Αστρακερή, μες στα ρηχά σου τα νερά
αργοπεθαίνει
ο λαβωτής,
το καλοκαίρι

«Aγάπη»
Και σ’ αγαπώ
με την αγάπη αυτή
που φωνάζοντας ψιθυρίζει
και που ψιθυρίζοντας φωνάζει’

φωνάζει, όπως το σώμα μου
στο σώμα σου,
αγκαλιασμένα,
ιδρωμένα,
γαληνά’

γαληνά κι αλαφιασμένα
συνάμα,
καθώς αφρός και κύμα’

κύμα οπ’ ασκώνεται
και πάλλεται
στις φλέβες
και των δυο μας’

οι δυο μας-
δυο κορμιά
γι’ αγάπη
μία

Ποίηση, Οδός Πανός, 2018, 40 σελ.

Ποίηση
Χάσμα βαθύ (2018), Οδός Πανός

Πηγές: Biblionet, Οδός Πανός