Ζώζη Ζωγραφίδου

Η Ζώζη (Ζωγραφία) Ζωγραφίδου είναι καθηγήτρια Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας. Ειδικό πεδίο έρευνας Ιστορία Μεταφράσεων Ιταλικής Λογοτεχνίας. …

Όλο το άρθρο