Στιχουργική

Βάση για κάθε ποίημα είναι ο στίχος. Γι’ αυτό άλλοτε έλεγαν στιχουργός, με την ίδια έννοια που έλεγαν και ποιητής. Σήμερα, όμως, ο όρος στιχουργός έχει διαφορετική σημασία. Υπονοεί εκείνον που κατασκευάζει στίχους και στίχους εύκολους. Η που φτιάχνει έστω στίχους καλούς σύμφωνους με όλους τους κανόνες, από τους οποίους όμως λείπει η συγκίνηση και […]

Όλο το άρθρο

Ποίηση

Η Ποίηση (Ποιητικός Λόγος) Η ποίηση είναι τέχνη που μιμείται πράξεις και λόγια, όχι όπως αυτά έγιναν ή ειπώθηκαν, αλλά όπως θα μπορούσαν και όπως θα έπρεπε να γίνουν, και η οποία αποβλέπει, με την αρμονία και το ρυθμό, να οδηγήσει στην αρετή τις ανθρώπινες ψυχές που ακούνε τα δημιουργήματά της. Ποίησις έστι τέχνη μιμητική […]

Όλο το άρθρο