Το αηδόνι – Γιώργος Λαζαράκης & Γιάννης Σοφίλλας

Greek music


Στίχοι: Παραδοσιακό
Μουσική: Παραδοσιακό

Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Δύο… Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Τρία… Τρία η Αγιά Τριάδα
Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Τέσσερα… Τέσσερα πόδια η αγελάδα
Τρία η Αγιά Τριάδα
Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Πέντε… Πέντε δάκτυλα στο χέρι
Τέσσερα πόδια η αγελάδα
Τρία η Αγιά Τριάδα
Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Έξι… Έξι είναι οι Αρχαγγέλοι
Πέντε δάκτυλα στο χέρι
Τέσσερα πόδια η αγελάδα
Τρία η Αγιά Τριάδα
Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Εφτά… Εφτά μέρες η βδομάδα
Έξι είναι οι Αρχαγγέλοι
Πέντε δάκτυλα στο χέρι
Τέσσερα πόδια η αγελάδα
Τρία η Αγιά Τριάδα
Δύο πέρδικες αντάμα
Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.

Ένα… Ενα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί
το αηδόνι στο κλουβί.