Βασίλης Μπρακατσούλας

Ελληνες λογοτέχνες


Έφεση και αναψηλάφηση
Η παρούσα συγγραφή καλύπτει τα θέματα της έφεσης και της αναψηλάφησης, όχι μόνο από τη θεωρητική αλλά και από τη νομολογιακή και την πρακτική τους όψη.
Διευκρινίζεται ότι και στη μελέτη τούτη περιελήφθη το σύνολο σχεδόν της ύλης του πολύπλοκου και εκτεταμένου αλλά και τόσο σπουδαίου αυτού μέρους του αστικού δικονομικού δικαίου. Ωστόσο η χρήση της είναι προσιτή και εύκολη εξαιτίας της λιτότητας και της σαφήνειας του ύψους αλλά και της επαγωγού και μεθοδικής κατάστρωσης και ανάπτυξης των σχετικών θεμάτων.
Η παρούσα έκδοση ανταποκρίνεται στις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές και λαμβάνει υπόψη της και τα νέα δεδομένα της νομολογίας και τις πράξης.

Ασφαλιστικά μέτρα
Η έκδοση της παρούσας συγγραφής είναι προσαρμοσμένη στα καινούργια δεδομένα της νομοθεσίας, της θεωρίας και της νομολογίας.
Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι σε κάθε θέμα συνδέθηκε άμεσα η θεωρία με τη νομολογία, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει και διαχρονικά υπόψη του την εξέλιξη της δικαστηριακής πράξης σε σχέση με το αντικείμενο.

Εκουσία δικαιοδοσία
Θεωρία, νομολογία, πράξη
– Γενικό και Ειδικό Μέρος
– Ληξιαρχικές Πράξεις
– Αφάνεια
– Εθνικό Κτηματολόγιο
– Τεχνητή γονιμοποίηση
– Διορισμό Επιτρόπου και Κηδεμόνα Κληρονομιάς
– Κληρονομητήριο
– Πτωχευτικές Δίκες κ.λ.π. Υποδείγματα Δικογράφων
– Προσαγόμενα Στοιχεία και Έγγραφα
– Αναλυτικά Ευρετήρια

Η φιλοσοφική σκέψη από το Θαλή έως τη σύγχρονη εποχή
Το πρώτο σχέδιο του προκείμενου κειμένου, και ένα άλλο για nτους πλέον σημαντικούς αρχαίους πολιτισμούς, τα φιλοτέχνησα και αυτά στην εξορία με βάση το υλικό, που συγκέντρωσα στους χώρους της κράτησής μου στις φυλακές και στην εξορία. Μετά την έξοδό μου, πλείστες όσες ασχολίες, όπως επαγγελματικής μορφής, πολιτική δράση, δημόσια αξιώματα και συγγραφή νομικών εγχειριδίων και άλλα πολλά, δεν μου επέτρεψαν να επιχειρήσω τον έλεγχο των σημειώσεών μου αυτών, την ταξινόμηση και την κωδικοποίησή τους και στη συνέχεια την τελική συγγραφική αξιοποίησή τους και μόνο μετά την απόσυρσή μου από τη δημόσια δράση κατέστη τούτο δυνατό.
Το υπόψη μελέτημα αναφέρεται στη φιλοσοφική σκέψη. Σπεύδω να υπογραμμίσω ότι οι απόψεις, που εκτίθενται σε αυτό στηρίζονται βέβαια κυρίως στις αναφερθείσες σημειώσεις μου. Μετά την απόλυσή μου όμως από την εξορία, κατέφυγα στη νεότερη βιβλιογραφία και έτσι εμπλούτισα το κείμενο με σύγχρονα στοιχεία. Όπου δεν σημειώνω σε αυτό ειδικές πηγές, σημαίνει ότι άντλησα τις πληροφορίες, παρεκτός από πολλά άλλα, και από το φιλοσοφικό λεξικό του Θεοδ. Πελεγρίνη, γ΄ έκδοση, Ελληνικά Γράμματα 2005.
Με το πόνημά μου αυτό, που εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 2.600 χρόνων και για το σύνολο του πλανήτη, επιχειρώ να σκιαγραφήσω τη χρονική εξέλιξη του υπόψη θέματος με τρόπο απλό και αδρό και όσο γίνεται κατανοητό και το οποίο αποσκοπεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στη σύλληψη του δύσκολου, αλλά και κυρίου θέματος της έννοιας και του περιεχομένου της φιλοσοφίας.

Ηλίας Ηλιού
Η ζωή και η δράση του
Ο Ηλίας Ηλιού (1904-1985) έζησε και έδρασε σε μια εποχή που τη σημάδεψαν ιστορικά γεγονότα: δικτατορίες, ολοκληρωτικά καθεστώτα, στρατιωτικά κινήματα, δύο καταστροφικοί παγκόσμιοι πόλεμοι, Κατοχή και Εμφύλιος.
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ο Ηλιού αποδέχθηκε την πρόσκληση της ιστορίας και εντάχθηκε στην αριστερά με επίγνωση των κινδύνων και των προοπτικών. Διέθεσε στην υπηρεσία του αγώνα το πάθος, τη σοφία, την εντιμότητα και τη γενναιότητά του. Ενταγμένος στο ΕΑΜ στη διάρκεια της Κατοχής και αργότερα ιδρυτικό στέλεχος της ΕΔΑ, μόχθησε για τους κοινωνικά αδικημένους και τους υπερασπίσθηκε με όλα τα μέσα: το λόγο, τη γραφίδα, την πολιτική και δικανική συμμετοχή. Με νηφαλιότητα, ρεαλισμό, ψυχραιμία και οξυδέρκεια, αναμόχλευσε το “βυθό” των κοινωνικών προβλημάτων και όταν διαπίστωνε αντιφάσεις και αρρυθμίες, δε δίσταζε να αναθεωρήσει θέσεις και απόψεις. Με το έργο και τη δράση του υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ενότητας ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
Αμετάθετο κοσμοείδωλό του ήταν ο ανθρωπισμός. Ορθολογικός και πειστικός στο βήμα, μαχητικός ενάντια στις βιαιότητες, ευγενής και φιλικός απέναντι στους αντιπάλους, ριζοσπάστης στις πολιτικές προτάσεις του, άνοιξε δρόμους και ορίζοντες, έφερε στην ελληνική κοινωνία τον άνεμο της ανανέωσης και της υπέρβασης της χρόνιας πολιτικής παθογένειας. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του ήταν «η στοχαστική και διαλεκτική διερεύνηση της πραγματικότητας σε όλες τις επιστρώσεις της και η ικανότητα του οραματισμού και της πρόγνωσης των μελλόντων» (Θουκυδίδη, Ιστορίαι, Ι, 138).
Μια συναρπαστική μελέτη που αποτιμά τη ζωή και τη δράση ενός ρηξικέλευθου και ακαταπόνητου αγωνιστή της Αριστεράς.

Αφηγήματα
Δίχως δικαιοσύνη (1998)

Μελέτες – Ιστορία
Το αγροτικό πρόβλημα και κίνημα στην Ελλάδα (2003)
Ο Θουκιδίδης και ο πολιτικός στοχασμός (2006)
Η φιλοσοφική σκέψη από το Θαλή έως τη σύγχρονη εποχή (2012)

Βιογραφίες
Ηλίας Ηλιού (2014)

Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία – Νομολογία
Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία (1997)
Εκούσια δικαιοδοσία (1998)
Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (2000)
Ασφαλιστικά μέτρα (2000)
Η πολιτική δίκη (2001)
Η νομή και η προστασία της (2003)
Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις) (2007)
Έφεση και αναψηλάφηση (2010)
Αναγκαστική εκτέλεση (2011)

Πηγές: Εκδόσεις Κέδρος, Σάκκουλας Π. Ν., Εκδοτικός Οίκος Α.Α.Λιβάνη, Σάκκουλας Αντ. Ν., BIBLIONET