Βασίλης Πανδής

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Βασίλης Πανδής γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1997.
Είναι φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. H πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο “Χάσμα βαθύ” κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις Οδός Πανός το 2018.
Ποίηση
Χάσμα βαθύ (2018), Οδός Πανός
Ιόνιος ακολουθία (2019), Οδός Πανός
Πρόλογος σε κάθε πιθανό μέλλον (2021), Οδός Πανός

Συλλογικά έργα
Η συνάντηση (2019), Φιλύρα

Πρόλογος σε κάθε πιθανό μέλλον – Βασίλης Πανδής

Πρόλογος


ΛΑΜΠΡΗ
Αυτός ο πλούτος των πενήτων
Ορθρίζουμε στον έρωτά Του
στην απεραντοσύνη του ελέους
και την διαύγεια
Αποικούμε και πάλι τον Παράδεισο

Είναι η φωτοδοσία
που αρχίζει κάθε Απρίλη

Ποίηση, Οδός Πανός, 2021, 80 σελ.

Χάσμα βαθύ – Βασίλης Πανδής
Αστρακερή,
γυναίκα ερημόχαρη
που δεν εγγίζει ο χρόνος,
Αστρακερή,
όλο ευγένεια και πικροσύνη
στη θριαμβική ταπεινοσύνη,
Αστρακερή, μες στα ρηχά σου τα νερά
αργοπεθαίνει
ο λαβωτής,
το καλοκαίρι

Ποίηση, Οδός Πανός, 2018, 40 σελ.

Ιόνιος ακολουθία – Βασίλης Πανδής
Θε μου, μίλησα πολύ
κι ακόμα πρέπει να μιλήσω
και τα λόγια δεν τα βρίσκω

Πώς να το πω
το πρωινό;
Σαν πάντα πάλλευκο
και τρυφερά τυφλωτικό;

Πώς να τον πω
τον άνεμο;
Και πάλι λαβωτή
ως θερινό;

Πώς να το πω
το ιώδιο;
Ιόνιο
με όλα τα ιώτα του
ιώδη;

Ποίηση, Οδός Πανός, 2019, 52 σελ.

Πηγές: Biblionet, Οδός Πανός