Βασίλης Πανδής

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Βασίλης Πανδής γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1997.
Είναι φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. H πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο “Χάσμα βαθύ” κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις Οδός Πανός το 2018.

Χάσμα βαθύ – Βασίλης Πανδής
Αστρακερή,
γυναίκα ερημόχαρη
που δεν εγγίζει ο χρόνος,
Αστρακερή,
όλο ευγένεια και πικροσύνη
στη θριαμβική ταπεινοσύνη,
Αστρακερή, μες στα ρηχά σου τα νερά
αργοπεθαίνει
ο λαβωτής,
το καλοκαίρι

Ποίηση, Οδός Πανός, 2018, 40 σελ.

Ιόνιος ακολουθία – Βασίλης Πανδής
Θε μου, μίλησα πολύ
κι ακόμα πρέπει να μιλήσω
και τα λόγια δεν τα βρίσκω

Πώς να το πω
το πρωινό;
Σαν πάντα πάλλευκο
και τρυφερά τυφλωτικό;

Πώς να τον πω
τον άνεμο;
Και πάλι λαβωτή
ως θερινό;

Πώς να το πω
το ιώδιο;
Ιόνιο
με όλα τα ιώτα του
ιώδη;

Ποίηση, Οδός Πανός, 2019, 52 σελ.

Ποίηση
Χάσμα βαθύ (2018), Οδός Πανός
Ιόνιος ακολουθία (2019), Οδός Πανός

Συλλογικά έργα
Η συνάντηση (2019), Φιλύρα

Πηγές: Biblionet, Οδός Πανός