Ζωή Χατζησταύρου

Ελληνες λογοτέχνες
Η Ζωή Χατζησταύρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διδάκτορας Αισθητικής Παιδείας. Επίσης, ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων και Σύμβουλος Τέχνης.
Νουβέλες
Εμείς του βάλτου (2020), Νησίδες

Δοκίμια-Μελέτες-Ιστορία
Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία 1950-1960 (2009), University Studio Press

Εμείς του βάλτου – Ζωή Χατζησταύρου
Γιατί ο Κώστας οδηγεί ένα αυτοκίνητο χωρίς τζάμια;
Γιατί προσπαθούμε να ξεχάσουμε, ενώ κάνουμε ότι μπορούμε να θυμηθούμε;
Γιατί αποφεύγω τα ποτάμια;
Από πού έρχονται όλοι αυτοί οι φόβοι; Φόβοι ξένοι από παλιά.

Η ιστορία δύο οικογενειών που συνδέθηκαν, αλλά δεν ενώθηκαν ποτέ.

Νουβέλα, Νησίδες, 2020, 72 σελ.

Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία 1950-1960 – Ζωή Χατζησταύρου

Ο ρόλος της στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης


Η εργασία αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει την πολιτιστική φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία 1950-1960 παρακολουθώντας την καλλιτεχνική κίνηση στην πόλη αυτής της περιόδου. Ως πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν οι αναφορές του τοπικού Τύπου στα καλλιτεχνικά γεγονότα της εποχής. Η συστηματική καταγραφή και επεξεργασία τους, δίνει στοιχεία για την παρουσία της τέχνης στη ζωή της πόλης και την πορεία των καλλιτεχνικών εξελίξεων στα πλαίσια των σχέσεων αλληλεπίδρασης που δημιουργούνται μεταξύ τέχνης και κοινωνίας.

Τα καλλιτεχνικά έργα παρουσιάζονται στο κοινό με τους ανάλογους τρόπους επικοινωνίας που διαθέτει το κάθε είδος τέχνης. Η λειτουργία τους όμως καθορίζεται και από τα θεσμικά δεδομένα κάθε εποχής, τις κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές κ.τ.λ. δομές και την υποστήριξή τους από υποδομές ενός τόπου. Έτσι το κοινό, λειτουργώντας σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες ιδιότητες ως φορέας των παραπάνω δυνάμεων, δεν είναι παθητικός δέκτης της τέχνης αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πορείας του κάθε καλλιτεχνικού είδους. Η επιρροή που ασκεί στις επιλογές των μεμονωμένων καλλιτεχνών και στην καθιέρωση νέων τάσεων και μορφών και η αποδοχή τους από το κοινό ερευνάται από τις επιστήμες που ασχολούνται με την ιστορία της κάθε τέχνης…

Επιμέλεια: Γ. Αναστασιάδης

Θεσσαλονίκη-Ιστορία, University Studio Press, 2009, 294 σελ.

Πηγές: Biblionet, Νησίδες, University Studio Press