Ευάγγελος Ρουσάκης

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Ευάγγελος Ρουσάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και μεγάλωσε στην Καλλιθέα.
Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ζει μόνιμα στην πόλη της Βαρκελώνης όπου ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα της πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Οι “Νοητές αποικίες” είναι η πρώτη ποιητική του συλλογή.
Ποίηση
Νοητές αποικίες (2018), Ιωλκός

Νοητές αποικίες – Ευάγγελος Ρουσάκης
Νοητές αποικίες
Υπάρχει μία στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου κάθε
Άνθρωπος επιχειρεί να ξυπνήσει από το λήθαργο.
Ο νους έρχεται σ’ επαφή με τις απτές διαστάσεις
Της καθημερινότητας και ζητά διαφυγή σε μέρη γόνιμα,
Παρθένα, που κανείς δεν έχει αγγίξει.
Αυτές είναι οι “Νοητές αποικίες”.

Ποίηση, Ιωλκός, 2018, 37 σελ.

Πηγές: Biblionet, Ιωλκός