Ανθή Ζήση

Ελληνες λογοτέχνες


Με ένα βιβλίο συντροφιά, μια ολόκληρη χρονιά! 1
Δημιουργικές ώρες θα περάσουν τα παιδιά και θα μπορέσουν τα το αξιοποιήσουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί. Το βιβλίο αυτό στηρίζεται στις αρχές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου
Παιδείας. Περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και ιδέες για δημιουργική αξιοποίηση διαφόρων θεμάτων, που διδάσκονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Πρόκειται για ένα βιβλίο με πολλές πρωτότυπες και ευχάριστες δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο να εισάγουν τους μαθητές σε γλωσσικές δραστηριότητες, να ασχοληθούν με χωροχρονικές έννοιες και αριθμούς, να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να αυτενεργήσουν.
Απευθύνεται σε παιδιά που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό.

Με ένα βιβλίο συντροφιά, μια ολόκληρη χρονιά! 2
Δημιουργικές ώρες θα περάσουν τα παιδιά και θα μπορέσουν τα το αξιοποιήσουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί. Το βιβλίο αυτό στηρίζεται στις αρχές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας. Περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και ιδέες για δημιουργική αξιοποίηση διαφόρων θεμάτων, που διδάσκονται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.
Πρόκειται για ένα βιβλίο με πολλές πρωτότυπες και ευχάριστες δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο να εισάγουν τους μαθητές σε γλωσσικές δραστηριότητες, να ασχοληθούν με γράμματα και αριθμούς,με παγκόσμιες ημέρες και γιορτές, να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να αυτενεργήσουν.
Το βιβλίο περιλαμβάνει και cd, στο οποίο θα βρείτε εποπτικό υλικό και φύλλα εργασίας πάνω σε έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων, καλύπτοντας πολλές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολούμαστε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (300 σελίδων), 81 σταυρόλεξα για όλη τη σχολική χρονιά, καρτέλες αλφαβήτας, αλλά και ιδέες και φύλλα εργασίας για την οργάνωση του portfolio κι επιπλέον φύλλα εργασίας.

Εκπαίδευση – Διαπαιδαγώγηση
Με ένα βιβλίο συντροφιά, μια ολόκληρη χρονιά! 1 (2015)
Με ένα βιβλίο συντροφιά, μια ολόκληρη χρονιά! 2 (2015)

Πηγές πληροφοριών: Εκδόσεις Διάπλους, dreamkindergarten.blogspot.gr

104 views.