Αθανασία Ευθυμιοπούλου

Αθανασία Ευθυμιοπούλου

Ελληνες λογοτέχνες
Η Αθανασία Ευθυμιοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές της σπουδές στη Σχολή Νομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Αξιόλογη είναι η πολιτιστική δράση που ανέπτυξε σε ποικίλα θέματα, στις διάφορες πόλεις του εξωτερικού όπου έζησε ακολουθώντας το σύζυγό της. Τα τελευταία χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη. Ο “θησαυρός της ζωής της” είναι το πρώτο της λογοτεχνικό έργο.
Αφηγήσεις
Ο θησαυρός της ζωής της (2018), University Studio Press

Ο θησαυρός της ζωής της – Αθανασία Ευθυμιοπούλου

Ο θησαυρός


Ο θησαυρός της ζωής της είναι ένας θησαυρός αναμνήσεων της ζωής των ηρώων. Η Πολυξένη, ο Παναγιώτης, ο Γιάννης και η Μαίρη είναι τυπικοί χαρακτήρες της εποχής των δύσκολων χρόνων της Κατοχής και του Εμφυλίου. Το βιβλίο έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα με προσωπικά και οικογενειακά βιώματα.

Η συγγραφέας αποτυπώνει την πραγματικότητα της εποχής, τις κοινωνικές καταστάσεις και τα πολεμικά γεγονότα. Παρακολουθεί τα δρώμενα μιας πατριαρχικής οικογένειας και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κοινωνικών χαρακτήρων της ελληνικής οικογένειας στις αρχές του 20ού αιώνα, με την κυριάρχη μορφή του pater fami­lias. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύει τη βαρύνουσα σημασία της συζύγου και μητέρας, ο κεντρικός οφθαλμός της οποίας έπρεπε όλα να τα επιβλέπει ή και να τα προβλέπει. Επίσης, περιγράφει τις γενόμενες πράξεις των κατακτητών (Γερμανών, Βουλγάρων κτλ.), αλλά η αναφορά αυτή γίνεται με λιτότητα, χωρίς ένταση και χωρίς διαθεση πολιτικού σχολιασμού, αφού στόχος είναι η έκφραση αυτών των πραγματικών γεγονότων να αφήνεται στην κρίση του συμπεράσματός τους από τον αναγνώστη.

Ο αναγνώστης θυμάται ήθη και έθιμα, καθώς και αντιλήψεις της εποχής, ενώ αντιλαμβάνεται ότι απλά, καθημερινά γεγονότα μπορούν να αλλάξουν απροσδόκη­τα ολόκληρη τη ζωή του και να γίνουν ο θησαυρός της δικής του ζωής.

Αφηγήσεις, University Studio Press, 2018, 352 σελ.

Πηγές: Biblionet, University Studio Press