Αθηνά Μελή


Με τις δεκαεφτά συλλαβές του είναι…
Χαϊκού ποίηση

Πληκτρολόγιο.
Ανάκατες οι σκέψεις
και δυo χαικού:

Περπατήσαμε…
Μην έρθεις να με πάρεις
είναι μάταιο.

~

Το απρόβλεπτο
περιμένει σαν ένας
άυπνος φίλος.

Τα πάντα ρει και ουδέν μένει…
Όσες φορές δεν είπες σ’ αγαπώ
γίνονταν ο κόσμος πιο φτωχός
και πιο σκυφτός ο ουρανός.
Όσες φορές δεν είπα σ’ αγαπώ
της ψυχής μας τα κειμήλια
στο χρόνο κιτρινίζαν.

Ποίηση
Με τις δεκαεφτά συλλαβές του είναι… (2017), Εκδόσεις Φυλάτος
Τα πάντα ρει και ουδέν μένει… (2018), Οσελότος

Πηγές: BIBLIONET, Εκδόσεις Φυλάτος, Οσελότος

Επισκέψεις: 44