Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891)

Ελληνες λογοτέχνες


Ιστορικά
Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών φυλών εις την Πελοπόννησον (1843)
Το τελευταίον έτος της ελληνικής ελευθερίας (1844)
Εγχειρίδιον Γενικής Ιστορίας (1849)
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεοτέρων (1853)
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους (1860)

Βιογραφίες
Γεώργιος Καραϊσκάκης

Λεξικά
Επίτομον λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης (1846)

Μυθιστορήματα
Η Επιστροφή

Πηγές πληροφοριών: Θ. Ροδάνθης, BIBLIONET