Κωνσταντίνος Σκόκος (1854-1929)

Ελληνες λογοτέχνες


Ποιητικά
Πλάτανος και λεμονέα (1874)
Εαρ (1875)
Ακτίνες και μύρα (1877)

Κοινωνιολογία
Σελίδες εκ του καθ’ εκάστην βίου (1882)
Διατί δεν είμεθα ευτυχείς (1889)

Επιγράμματα
Εκατό επιγράμματα (1921)
Επιγράμματα – Παλαιά και νεώτερα (1886-1920 και 1921-1927) (1927)

Ευθυμογραφήματα
Τα παράξενα της ζωής (1921)

Χρονογραφήματα
Σκίτσα από την ζωήν (1929)

Πηγές πληροφοριών: Θ. Ροδάνθης, ΕΚΕΒΙ