Δημήτρης Σκυριανός

Ελληνες λογοτέχνες


Μετά από σένα… Τι με δίδαξε η ζωή
Ένα βιβλίο με συνειδητοποιήσεις που πηγάζουν από την σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ενός παιδιού που φεύγει από την ζωή, αφήνοντας τον συγγραφέα να βρει την άκρη στο νόημα της ζωής του μέσα από τον συναισθηματικό κλονισμό που αναπόφευκτα προκύπτει μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Πρόκειται για διδάγματα ζωής όπως αποτυπώνονται στην συνείδηση του συγγραφέα που θέλει να τα μοιραστεί με τους αναγνώστες του.
126 σελ.

Αφηγήσεις
Μετά από σένα… Τι με δίδαξε η ζωή (2018), Ownbook

Πηγές: Biblionet, Ownbook

Please wait...