Αιμιλιάννα Καφαντάρη

Αιμιλιάννα Καφαντάρη

Ελληνες λογοτέχνες
H Αιμιλιάννα Καφαντάρη γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Γερμανία και στο Λονδίνο.
Η πρώτη συγγραφική της προσπάθεια έγινε το 2017 με το δοκίμιο Το είναι του φαίνεσθαι. Διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί στο συλλογικό έργο Οι πολλαπλές διαστάσεις του έρωτα (εκδ. Tales of the Mind, Αθήνα 2020), στο blog της, σε e-book της Σχολής Tabula Rasa, και στο 10ο τεύχος του περ. «Κέφαλος». Στο προσωπικό της blog “Emilianna’s Thoughts” έχει αναρτήσει κριτικές βιβλίων όσο και συνεντεύξεις που έχει πάρει η ίδια. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς λογοτεχνίας και ποίησης. Το “Μαζί και το Χώρια/Together and Apart” είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή.

Emilianna Kafantari was born in Athens, she studied in Germany and London.
Her first writing effort was made in 2017 with the essay The being and the seem to be. She has published short stories in the collective work The multiple dimensions of love (Tales of the Mind, Athens 2020), in her blog, in the e book of the Tabula Rasa School, as well as in the 10th issue of “Kefalos” magazine. On her personal blog “Emilianna’s Thoughts” she has posted book reviews as well as interviews she has taken. She has participated in literary competitions and poetry. Together and Apart is her first poetry collection. This poetry collection has won the 1st Honorary Prize
Ποίηση
Το μαζί και το χώρια (2022), Εκδόσεις Βακχικόν

Δοκίμια-Μελέτες
Το είναι του φαίνεσθαι (2017), AKAKIA Publications

Συλλογικά έργα
Οι πολλαπλές διαστάσεις του έρωτα (2020), Tales of the Mind

Το μαζί και το χώρια – Αιμιλιάννα Καφαντάρη

Το μαζίTogether and apart


Η παρούσα ποιητική συλλογή έχει αποσπάσει το 1ο Τιμητικό Βραβείο Ερωτικής Ποίησης 2021 και το Βραβείο Σαπφώ στον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ.Π. Καβάφης» 2021 της International Art Academy. Τρία από τα ποιήματα της συλλογής διακρίθηκαν επίσης στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης Κέφαλος.

Καθώς ο Θεός προσεύχεται, κανείς μη μείνει μόνος
Δεσποτικοί κι απόλυτοι ο Έρωτας κι ο Χρόνος

This poetry collection has won the 1st Honorary Prize for Erotic Poetry 2021 and the Sappho Prize at the 7th Worldwide Poetry Competition “K.P. Cavafy” 2021 of the International Art Academy. Three poems included in the collection received distinctions in the 3rd Panhellenic Poetry Competition Kefalos.

As God prays, no one to be left alone
Despotic and absolute, Love and Time

Δίγλωσση έκδοση (Ελληνικά – Αγγλικά)

Ποίηση, Εκδόσεις Βακχικόν, 2022, 148 σελ.

Το είναι του φαίνεσθαι – Αιμιλία-Αννα Καφαντάρη

Το είναι


Αναλύοντας εκτενώς την συμπεριφορά ενός ατόμου όταν βιώνει το συναίσθημα της αγάπης, εξηγείται το πώς μία αντίδραση μπορεί να υποδηλώνει κάτι άλλο από αυτό που εμείς σαν δέκτες εισπράττουμε. Υμνείται η μητρική και η αλτρουιστική αγάπη και κατηγορείται η κτητική. Ξεκινώντας από το άτομο, συνεχίζεται η επεξήγηση συμπεριφορών στο ευρύτερο πλαίσιο μιας κοινωνίας. Διαφορετικές νοοτροπίες μεταξύ των λαών της Ευρώπης αναφέρονται. Καταλήγοντας στην Ελλάδα, ο χώρος της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, ανάμεσα σε άλλα. Προσπαθώντας να δούμε με μια αντικειμενική ματιά κάποια κοινωνικά φαινόμενα, χωρίς να υποστηρίζεται κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, τίθενται κάποια κοινωνικά ερωτήματα. Το άτομο ως μέλος μιας κοινωνίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτή κινείται, και βλέπουμε πώς το «φαίνεσθαι» ενός φαινομένου σε μια κοινωνία, κρύβει πίσω του ένα «είναι». Στο συμπέρασμα, επιστρέφουμε πάλι στο άτομο ως οντότητα, και με ένα αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος, εξηγείται το πώς η ευκαιρία για ψυχική ηρεμία και υγιείς ανθρώπινες σχέσεις βρίσκεται στο χέρι του ανθρώπου ως ατομική προσπάθεια αλλά και ως μέλος ενός συνόλου.

Δοκίμιο, AKAKIA Publications, 2017, 68 σελ.

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Βακχικόν, AKAKIA Publications