Γιώργος Καραγάνης

Ελληνες λογοτέχνες


Σπαρτιάτες άνθρωποι μηχανές
Η αρχαία Σπάρτη προκάλεσε συναισθήματα θαυμασμού για το πνεύμα, την αρετή και την γενναιότητα από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή. Ο ήρωας του βιβλίου παρουσιάζει την πορεία της ζωής ενός Σπαρτιάτη από τη γέννηση του, την διαπαιδαγώγηση του στην Σπαρτιάτικη Αγωγή και την ανέλιξη του με την πάροδο των χρόνων στη στρατιωτική Ιεραρχία.

Μυθιστορήματα
Σπαρτιάτες άνθρωποι μηχανές (2015)

Πηγές: BIBLIONET, Bookstars – Γιωγγαράς