Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος (1938-2019)

Ελληνες λογοτέχνες
O Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα.
Ήταν τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2003 και χρημάτισε πρόεδρός της το 2010, και ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου και Παρισίων. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου και Αθηνών και υφηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων (1981-1989). Kατά τα έτη 1962-1965 κατέταξε το αρχείο Eλευθερίου Bενιζέλου του Mουσείου Mπενάκη. Ιστορικός μεγάλου κύρους, διετέλεσε επί εννέα χρόνια διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.Tο 1990 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Iδρύματος “Kωνσταντίνος Γ. Kαραμανλής”, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής με τους K. Tσάτσο και K. Tρυπάνη. Tο 1989 εξελέγη καθηγητής της Iστορίας του Nεωτέρου Eλληνισμού στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. To 2003 η ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο έργο τού καθηγητή Σβολόπουλου τον εξέλεξε τακτικό μέλος της στην έδρα της “Ιστορίας του Ελληνισμού κατά τους Νεώτερους Χρόνους”. Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Iδρύματος Nτε Γκωλ και επίτιμος εταίρος της Eταιρείας NA Eυρώπης του Mονάχου. Kύρια αυτοτελή έργα: “O Eλευθέριος Bενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την Aυτόνομον Kρήτην, 1901-1906”, Aθήνα (1974), “Tο Bαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1928-1934” (Aθήνα 1974), “Aνέκδοτον κείμενον του Eλευθερίου Bενιζέλου” (Aθήνα 1974), “H ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την Συνθήκην της Λωζάνης: η κρίσιμος καμπή, Iούλιος-Δεκέμβριος 1928” (Θεσσαλονίκη 1977), “Yπουργείο Eξωτερικών, 1940-41. Eλληνικά διπλωματικά έγγραφα” (Aθήνα 1980), “H ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945” (Aθήνα 1992), “Kωνσταντινούπολη, 1856-1908: η ακμή του Eλληνισμού” (Aθήνα 1994), “H οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας. Iστορική επισκόπηση” (Θεσσαλονίκη 1996), “Kωνσταντίνος Kαραμανλής: Aρχείο, γεγονότα και κείμενα”, (επιμ. 12 τόμοι) (Aθήνα 1992-1997), “Alexandre Ypsilanti, Correspondance inedite, 1816-1828” (Thessaloniki 1999), “Eλευθέριος Bενιζέλος:12 μελετήματα” (Aθήνα 1999), “H ελληνική εξωτερική πολιτική, 1945-1981” (Aθήνα 2001), “Xαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944. H αόρατη στρατιά στο απόσπασμα” (Aθήνα 2002), “Tο καθεστώς των νησίδων του νοτιοανατολικού Aιγαίου. H μαρτυρία των πηγών” (Aθήνα 2002), “Η γένεση της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού”, (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2006), “Προμαχώντας στο Μεσολόγγι” (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007), “Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στην Μ. Ασία (Ίκαρος 2009), “Κατακτώντας την ανεξαρτησία”, (Πατάκης 2010). Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου Κατερίνα Χέλμη.
Έφυγε από τη ζωή στις 13 Αυγούστου 2019, σε ηλικία 81 ετών.

Ελευθέριος Βενιζέλος – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

12 μελετήματα
… Η πρώτη ενασχόλησή μου με τον Βενιζέλο και την εποχή του διασταυρώθηκε με τις σπουδές και τις έρευνές μου στο εξωτερικό, μεταξύ 1966 και 1974. Η εμβάθυνση στο πεδίο της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας και, παράλληλα, η μαθητεία στον τομέα της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, έστρεψαν τα ειδικότερα ενδιαφέροντά μου προς τα θέματα που συνέχονται με τη θέση της Ελλάδας και την παρουσία του Ελληνισμού στη διεθνή ζωή. Παράπλευρα, πράγματι, με την προετοιμασία των εκτενέστερων, αυτοτελών συγγραφικών εργασιών μου, συνέλεξα υλικό και, βαθμιαία έκτοτε, συνέταξα και δημοσίευσα ειδικότερα μελετήματα. Επέλεξα, ανάμεσά τους, δώδεκα, τα οποία και αναδημοσιεύω χωρίς να επιφέρω ουσιαστικές μεταβολές στη δομή και το περιεχόμενό τους. Στη συνάρθρωσή τους, τα μελετήματα αυτά επικαλύπτουν, σε χρονικό εύρος, τέσσερις δεκαετίες ενεργού παρουσίας του Βενιζέλου στ/ δημόσια ζωή, στο πηδάλιο της εξωτερικής πολιτικής. Θα ήταν ίσως ακόμη δυνατό να διευκρινιστεί ότι η ένταξη στη χρονική τους ακολουθία διασταυρώνεται με την έμφαση σε ένα επίκαιρο, κατά εποχή, σημαντικό θέμα. Οι παρεμβάσεις μου στο αρχικό κείμενο εντοπίζονται κυρίως στην επεξεργασία και ενοποίηση του ύφους-και, αυτονόητα, στη μετάφραση όσων κειμένων είχαν δημοσιευτεί σε ξένη γλώσσα.
Η συγκέντρωση και δημοσίευση σε έναν τόμο αποτελεί για το συντάκτη των δώδεκα μελετημάτων χρέος, αλλά και πηγή προσωπικής ικανοποίησης. Πιστεύω, πράγματι, ότι οι ερευνητικές αυτές τομές συνέβαλαν ώστε να αναδειχτούν στοιχεία και να φωτιστούν πτυχές άγνωστες και, ακόμη, να διατυπωθούν προτάσεις καινοτόμες. Η παροχή της δυνατότητας για τον ευχερέστερο εντοπισμό του διάσπαρτου αυτού υλικού συντελεί, ελπίζω, στην πληρέστερη συγκρότηση και αξιοποίηση της πλούσιας, ήδη, με τη συμβολή πολλών νεώτερων άξιων ερευνητών, βιβλιογραφίας για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την πολυκύμαντη εποχή του.

Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944 – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Η Αόρατη Στρατιά στο απόσπασμα
Στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 εκτελέστηκαν στο άλσος Χαϊδαρίου πενήντα εννέα αγωνιστές με την κατηγορία της κατασκοπίας, αυτοί, στην πλειονότητά τους, που συγκροτούσαν το περισσότερο μάχιμο άγημα της Αόρατης Στρατιάς στους κόλπους της Αντίστασης. Ποιοί ήταν, ένας προς έναν, και ποια υπήρξε η δράση τους; Πώς οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα; Ποιοί φέρουν την ευθύνη της θανάτωσής τους κατά παράβαση και αυτών των γενικών εντολών της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του κατακτητή;
Η υπεύθυνη απάντηση στα ερωτήματα αυτά απαίτησε επίμονη και επίπονη έρευνα προς κάθε κατεύθυνση: αρχείων δημόσιων και ιδιωτικών, στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία και, ακόμη, προφορικών μαρτυριών από τους συγγενείς των αγωνιστών και από αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

1901-1906
… Πέρα από την επιστημονική αξία του, το βιβλίο καλύπτει ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό, καθώς, με την τεκμηριωμένη περιγραφή των γεγονότων και την πολιτική ανάλυσή τους, φωτίζονται τα κίνητρα και οι στόχοι των πρωταγωνιστών αλλά και ο ρόλος του ελληνικού και διεθνούς παράγοντα στην εκτυλισσόμενη τότε στην Κρήτη πολιτική κρίση. Οι αρετές που διακρίνουν το βιβλίο επιβάλλουν την επανέκδοσή του. Έτσι, με αφορμή την εκατοστή επέτειο από το επαναστατικό κίνημα του Θερίσου και τις επιστημονικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για το γεγονός, τίθεται και πάλι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού ένα τόσο σημαντικό έργο.

Η γένεση της ιστορίας του νέου ελληνισμού – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Στο δοκίμιο αυτό επισημαίνονται τα γεγονότα και οι παράγοντες που προσδιόρισαν τη γένεση της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, στη συστηματική επιστημονική της θεώρηση, από τα μέσα κυρίως του 19ου αιώνα.
Συγκεκριμένα, διερευνάται η μετάβαση από τη χρονογραφία ή την αποσπασματική αναφορά σε περιστάσεις ειδικού ενδιαφέροντος στον έγκυρο επιστημονικό λόγο. Η εξέλιξη αυτή θα ανταποκριθεί στο αίτημα για εθνική αυτογνωσία στους κόλπους του Ελληνισμού και θα συναφθεί με τα ευρύτερα διεθνή ιστοριογραφικά ρεύματα της εποχής. Έως τα τέλη του 19ου αιώνα, η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει αποφέρει την ενασχόληση πλειάδας ειδικών μελετητών με τη σπουδή της νεοελληνικής ιστορίας.

Προμαχώντας στο Μεσολόγγι – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Έργα και ημέρες του Θανάση Ραζικότσικα, 1798-1826
Ο Θανάσης Ραζικότσικας ήταν αρχηγός των Μεσολογγιτών κατά την Ελληνική Επανάσταση και έπεσε πρώτος, μόλις είκοσι οκτώ ετών, όταν, στις 11 Απριλίου 1826, έγινε η ηρωική έξοδος. Η παρουσία και η δράση του συμβολίζουν, σταθερά και παραστατικά, την εμμονή στην αποτίναξη μιας δεσποτείας ασύμβατης με τα θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα. Με τη συνδρομή του πρωτογενούς υλικού που κατορθώθηκε να εντοπιστεί και με γνώμονα τη συστηματική προσέγγιση της επιστημονικής αλήθειας, επιχειρείται η ανίχνευση της συμμετοχής του σε γεγονότα που συνθέτουν μια εικόνα ανεπανάληπτα δραματική.

Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Κριτική επαναψηλάφηση
Η μελέτη αυτή αποσαφηνίζει τον χαρακτήρα της επέμβασης της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Προσπαθεί να ερμηνεύσει τις αποφάσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου και να δώσει μιά πλήρη εικόνα για τη στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική διάσταση της επέμβασης στην Ιωνία, επιχειρώντας μια πολύπλευρη προσέγγιση.
Το βιβλίο αυτό επιστεγάζει τη μακρά και συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής του Ελευθέριου Βενιζέλου, από τον ακαδημαϊκό Κωσταντίνο Σβολόπουλο, πρωτοπόρο και αναγνωρισμένο μελετητή της εποχής και των θεμάτων που εξετάζονται.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος.

Κατακτώντας την ανεξαρτησία – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

10 δοκίμια για την επανάσταση του 1821
H Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε καθοριστικής σημασίας γεγονός, σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Η συγγραφή αυτή, βασισμένη στη συστηματική αξιοποίηση των πρωτογενών μαρτυριών, αποσκοπεί να επαναθέσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, γενικότερα και ειδικότερα, προσώπων ή ομάδων, ιστορίας των διεθνών σχέσεων ή ιστορίας των ιδεών. Ως ενοποιητικό στοιχείο προβάλλει η ανάδειξη αφενός του φιλελεύθερου και δημοκρατικού χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και των αρχικών φορέων της και αφετέρου ο καθοριστικός ρόλος της στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής συγκυρίας της εποχής.

Καραμανλής 1907-1998 – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Μια πολιτική βιογραφία
Η πραγμάτευση των ιστορικών γεγονότων και του ιστορικού πλαισίου επιχειρείται µε τη συγγραφή αυτή να γίνει µε μέθοδο επιστημονική. Αποκρούεται η σύναψη της ιστορικής πραγματικότητας µε τις ρευστές συγκυρίες της τρέχουσας πολιτικής ζωής και επιδιώκεται η εκτίµηση όσων γεγονότων και καταστάσεων επέβαλαν, τότε, την ανάληψη δράσης η τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης. Αποκρούεται, δεύτερον, η μονοµερής απόδοση της προτεραιότητας σε µεµονωµένους παράγοντες-συλλογικούς η ατοµικούς, ιδεολογικούς, γεωπολιτικούς η οικονομικούς. Θεωρείται, τρίτον, αδόκιµη η αποκλειστική επικέντρωση της αφήγησης στα ελληνικά πράγµατα ερήµην της ευρύτερης διεθνούς συγκυρίας. Επιδιώκεται, ακόµη, η ανταπόκριση στην ανάγκη να επιδειχτεί πνεύµα κατανόησης έναντι πολιτικών προσώπων που έδρασαν κατά το παρελθόν µε κύριο γνώμονα το δηµόσιο συμφέρον. Η διατύπωση, τέλος, λόγου έντιµα τεκμηριωμένου προϋποθέτει την επιµελή αναδίφηση και διασταύρωση των πηγών θεμελιωμένη στη γνώση και στη δημιουργική φαντασία.

Ελληνική εξωτερική πολιτική 1830-1981 – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Μια πλήρως ανανεωμένη, και διευρυμένη για 70 χρόνια, έκδοση του κλασικού βιβλίου του καθηγητή Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, για την Ελληνική εξωτερική πολιτική. Ένα έργο απαραίτητο για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων του Νέου Ελληνικού Κράτους, τους διεθνείς συσχετισμούς που τις καθόρισαν και τη θέση τους στον σημερινό κόσμο.
Το ανά χείρας βιβλίο στηρίζεται σε αυστηρή αρχειακή τεκμηρίωση και σε στέρεη ιστορική μέθοδο.
Νίκος Καραπιδάκης
Η προσέγγιση, εξάλλου, του όλου αντικειμένου της συγγραφής αυτής τείνει να συνδυάσει τη σύγχρονη αντίληψη για την αντιμετώπιση της διπλωματικής ιστορίας με την προσπάθεια για τη διεύρυνση του πεδίου έρευνας προς την αναζήτηση και των βαθύτερων δυνάμεων που συντελούν στη διαμόρφωση της διεθνούς πραγματικότητας.

Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Η έκδοση αυτή είναι προϊόν έρευνας και ενασχόλησης πολλών δεκαετιών με τον βίο και το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που απέφερε, πέρα από την ταξινόμηση του προσωπικού αρχείου του, πέντε αυτοτελή βιβλία και σωρεία άρθρων και επιμέρους συμβολών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ασχολήθηκε πρώτος συστηματικά, παρήγαγε συγγραφικό έργο αξιοσημείωτο, σε όγκο και σε ποιότητα, και συνέβαλε στη μακροπρόθεσμη επιστημονική καθιέρωση του εξέχοντος Έλληνα πολιτικού.
Το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου περιέχει δεκατρείς μελέτες για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του. Καλύπτει διαχρονικά την πολιτική δράση του από τα πρώτα χρόνια της πολιτείας του στην Κρήτη έως την ύστερη περίοδο της ζωής του, στη δεκαετία του 1930. Και τη φορά αυτή, οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις είναι δομημένες πάνω σε διασταυρωμένη και απροκατάληπτη μελέτη των πηγών, δημοσιευμένων και αδημοσίευτων. Ακολουθούνται με συνέπεια κανόνες που αποσπούν τα ιστορικά δρώμενα από τις σύγχρονες εξελίξεις και προτάσσουν, χωρίς μονομέρειες και αποκλεισμούς αμέθοδους, την κατανόηση προσώπων και γεγονότων υπό τις τότε περιστάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος για το έργο και τη δράση εννέα πολιτικών ανδρών – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Ρήγας, Υψηλάντης, Καποδίστριας, Μαυροκορδάτος, Τρικούπης, Βενιζέλος, Μεταξάς, Κανελλόπουλος, Καραμανλής
Στο νέο του βιβλίο ο Ακαδημαϊκός, ιστορικός, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος αναζητά τα κοινά χαρακτηριστικά των εννέα αυτών πολιτικών ανδρών αλλά και τις διαφορές τους. Τι τους συνδέει; Η συμβολή τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας; Η κοινή νοοτροπία; Η κοινή ιδεολογική φυσιογνωμία; Η κοινή τύχη; Ένας κοινός τακτικός, ή και στρατηγικός στόχος;
Και οι εννέα απέβλεψαν στην εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, όπως αυτοί τα αντιλαμβάνονταν, ενώ διακρίθηκαν κυρίως για την προσήλωση στο καθήκον. Πέρα από τα προσωπικά τους γνωρίσματα, αδιαμφισβήτητο παραμένει το γεγονός ότι ο καθένας έταµε κάθετα την πολιτική ιστορία της Ελλάδος κατά την εποχή του και άρα όλοι κατατάσσονται σε υψηλή θέση κατά το ήθος, την αποτελεσματικότητα ή τους οραματισμούς τους.
Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας, διερευνά την πορεία των προσώπων αυτών, επιχειρεί να συνεξετάσει τη δράση και τις πράξεις τους και καταλήγει μια προσωπική επιστημονική τοποθέτηση.

1940 Οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου – Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος

Ο χρονικός εντοπισμός του βιβλίου στις πρώτες λίγες ημέρες που μεσολάβησαν προτού τα ελληνικά στρατεύματα αντεπιτεθούν στο μέτωπο της Ηπείρου καταδεικνύει ότι ο ελληνικός λαός, έχοντας το αίσθημα ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της πατρώας γης, ανέλαβε έναν συνειδητό αγώνα που του επέτρεψε να επικρατήσει της αυτοκρατορίας του Μουσολίνι. Η λεπτομερής αναφορά σε αυτά τα κρίσιμα εικοσιτετράωρα έχει ιδιάζουσα ιστορική σημασία.

Δοκίμια-Μελέτες-Ιστορικά-Πολιτική
Το βαλκανικόν σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική 1928-1934 (1974)
Κωνσταντινούπολη 1856-1908 (1995)
Ελευθέριος Βενιζέλος (1999)
Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1945-1981 (2001)
Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945 (2001)
Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944 (2002)
Το καθεστώς των νησίδων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μαρτυρία των πηγών (2002)
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνομον Κρήτην (2005)
Η γένεση της ιστορίας του νέου ελληνισμού (2006)
Προμαχώντας στο Μεσολόγγι (2007)
Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία (2009)
Κατακτώντας την ανεξαρτησία (2010)
Καραμανλής 1907-1998 (2012)
Ελληνική εξωτερική πολιτική 1830-1981 (2014)
Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο (2014)
Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος για το έργο και τη δράση εννέα πολιτικών ανδρών (2015)
1940 Οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου (2016)

Συλλογικά έργα
Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη (1978)
Παρουσία του Χαριλάου Τρικούπη (1980)
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα (1990)
Η Ελλάδα των βαλκανικών πολέμων 1910-1914 (1993)
Θράκη (1994)
Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων (1999)
Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του (2000)
Διπλωματία και πολιτική (2005)
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Βόρεια Ελλάδα (2006)
Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ’22 (2006)
Σμύρνη, Μικρασία (2007)
Η Ελλάδα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: “Όχι” (2007)
Ελληνική ιστορία (2007)
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος (2008)
Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1936 (2008)
Διεθνείς σχέσεις (2008)
Η μικρασιατική καταστροφή, 1922 (2010)
Ελληνική Ιστορία: Από τον Όθωνα ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (2010)
Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο (2013)
Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (2013)
Ελευθέριος Βενιζέλος η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του (2014)
Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας (2015)
Πολιτική επιστήμη, Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης (2016)
Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημοκρατίας (2016)

Μεταφράσεις
Pierre Renouvin, Εισαγωγή εις την ιστορίαν των διεθνών σχέσεων (1977)

Πηγές: Biblionet, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Εκδόσεις Πατάκη, Εκδόσεις Καστανιώτη