Κώστας Μασούρας

Κώστας Μασούρας

2022 Ελληνες λογοτέχνες
Ο Κώστας Μασούρας γεννήθηκε στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας, σπούδασε οικονομικά στην Ελλάδα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Εργάσθηκε για λίγο στον Ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια στον Δημόσιο (Υπουργείο, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) όπου υπηρέτησε ως Διευθυντής στους τομείς της Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Χρηματοπιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, καθώς και ως Γενικός Διευθυντής στους τομείς της α) Οικονομικής Πολιτικής και β) της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, απ’ όπου και αφυπηρέτησε.
Εργάσθηκε, επίσης επί μακρόν, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (ΜΕ-Α-ΕΕ), στις Βρυξέλλες, ως προϊστάμενος του τομέα Οικονομικής Πολιτικής, ενώ για έξι χρόνια ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο Λουξεμβούργο, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος.
Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη μουσική και την ορειβασία.
Έχει δημοσιεύσει και φιλοτεχνήσει ποιητικές του συλλογές με τίτλους, Ανθοϊάματα ζωής, Άρρητες αντιστίξεις, Αντίδωρα ψυχής, Αντερείσματα ελπίδας, Δημόσια και κοινωφελή, Αμφιφανή και αειφανή, Εσπερινά απόστιχα, Αχτίδες αθανασίας, Προσεγγίσεις: Με τη σημαντική των εννοιών και της τέχνης (χαϊκού) και μελοποιήσει ποιήματά του, τα οποία περιλαμβάνονται σε δώδεκα CD με τίτλους, Αστροβατήματα, Προσωδίες, Ταξίμια, Εφύμνια, Αντιφωνίες, Ναυβάτες, Ηχοχρώματα, Απηχήματα, Παρεστιγμένα, Διαψάλματα, Μελίρρυτα, Τα Ένδοξα του Αγώνα.
Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Μάρθα Πυλιώτη και ζει στην Κηφισιά.
Το βιβλίο του, “Τα κατά μέθεξιν δύσφραστα”, είναι η δέκατη ποιητική του συλλογή.
Ποίηση
Ανθοϊάματα ζωής (2007), Ιωλκός
Άρρητες αντιστίξεις (2009), Ιωλκός
Αντίδωρα ψυχής (2011), Ιωλκός
Αντερείσματα ελπίδας (2014), Ιωλκός
Δημόσια και κοινωφελή (2015), Ιωλκός
Αμφιφανή και αειφανή (2017), Ιωλκός
Εσπερινά απόστιχα (2018), Ιωλκός
Αχτίδες αθανασίας (2020), Ιωλκός
Προσεγγίσεις (2021), Ιωλκός
Τα κατά μέθεξιν δύσφραστα (2022), Ιωλκός

Τα κατά μέθεξιν δύσφραστα – Κώστας Μασούρας

Τα κατά


Η παρούσα συλλογή αποτελείται από τρεις ενότητες με ενενήντα (90) εν συνόλω ποιήματα, ήτοι: Τα αμφιδήριτα του νου, Τα άρρητα του λόγου, Τα ένδοξα του αγώνα.

Στις δύο πρώτες ενότητες εκφράζονται σκέψεις και στοχαστικά νοήματα, που αντλήθηκαν μέσα από το
φιλοσοφικό, οντολογικό και νοητικό πεδίο καθώς και τον ιστορικό λόγο και χρόνο. Ενώ στην τρίτη ενότητα γίνεται μια ωδη- πορική λυρική προσπάθεια, διάσωσης μνήμης και παραδόσεων, με σύμβολα και αναφορές, σε ηρωικές μορφές του ένδοξου αγώνα, για την Ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία.

Τα θέματα εκτείνονται σε τοπία πέραν της γνώσης και απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξη και διανόηση διαχρονικά. Οι έμμετρες σκέψεις καλύπτουν επίσης, μια ευρεία γκάμα ιδεών, που μπορεί ν’ αποτελέσουν, μια καλή αφορμή, για νέες αναζητήσεις από τον αναγνώστη, για τον αισθητό και νοητό υπερβατικό κόσμο, που μας περιβάλλει. Τούτο γιατί αναμφίβολα, όσο πιο νωρίς μάθει κανείς να διευρύνει το λόγο, το νου, τις ιστορικές μνήμες και τις αισθήσεις του γενικότερα, τόσο περισσότερο σύμπαν θα μπορέσει να χωρέσει τελικά μέσα του, κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ποίηση, Ιωλκός, 2022, 112 σελ.

Προσεγγίσεις – Κώστας Μασούρας

ΠροσεγγίσειςΜε τη σημαντική των εννοιών και της τέχνης

Ποίηση (Χαϊκού)


Η παρούσα συλλογή αποτελείται από εκατόν τριάντα δύο (132) Χαϊκού που αναφέρονται σε μιαν ευρεία γκάμα φιλοσοφικών θεμάτων της ανθρώπινης ύπαρξης και τις αναζητήσεις της γενικότερα. Τα Τρίστιχα είναι δομημένα σε καλαίσθητες ενότητες όπου με τα μεστά διαχρονικά νοήματά τους αναδεικνύουν την έμφορτη αξία της έκφρασης, μιας στιγμιαίας σκέψης και της δράσης της ζωής μας.

Ποίηση, Ιωλκός, 2021, 64 σελ.

Αχτίδες αθανασίας – Κώστας Μασούρας

Αχτίδες αθανασίαςΠοίηση


Η παρούσα συλλογή αποτελείται από εξήντα εννέα (69) ποιήματα τα οποία κατανέμονται ισομερώς σε τρεις οργανικά συνδεδεμένες ενότητες με τίτλο: “Επέκεινα της ουσίας”, “Το χρέος ως νόημα ζωής”, “Διαψάλματα”, που αναφέρονται σε φιλοσοφικά, ιστορικά και κοινωνικά θέματα και αξίες, το λόγο, το νοητόν και τη μεταλογική τους αλήθεια, που απασχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο.

Οι ενότητες των ποιημάτων, πλαισιώνονται από καλαίσθητα σχέδια του ποιητή, τα οποία, σε συνδυασμό με το διάχυτο λυρισμό, ρυθμό και τη ρίμα της γλώσσας, συμβάλλουν στην ανάδειξη της όλης προσπάθειας, για μία αρμονική, μελωδική συνύπαρξη του λόγου, του ήχου και της εικόνας.

Ποίηση, Ιωλκός, 2020, 93 σελ.

Ανθοϊάματα ζωής
Η παρούσα συλλογή αποτελείται από 117 ποιήματα, τα οποία περιλαμβάνονται, σε πέντε ενότητες, με τίτλους:
Σταλαγμίτες, Παλίμψηστα,
Δημόσια Συναξάρια,
Αστροβατήματα και Μετεικάσματα.
Το περιεχόμενο των ενοτήτων εκτείνεται σε μια ευρεία γκάμα κοινωνικών, φιλοσοφικών και άλλων θεμάτων προβάλλοντας ζητήματα που απασχολούν τον κύκλο της ζωής, τον καθημερινό βίο και μόχθο, το εργασιακό περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, εσωτερικές υπερβάσεις και μεταφυσικές αναζητήσεις γενικότερα.
Τα νοήματα και τα μηνύματα των στίχων, διευρύνουν τον ορίζοντα των αισθήσεων, ανοίγουν νέες προοπτικές έκφρασης και ταξιδεύουν ευχάριστα τον αναγνώστη. Επιπλέον, δίνουν σ’ αυτόν, την ευκαιρία, ν’ ανατρέξει σε κοινωνικές αξίες, να διεισδύσει στην αθέατη όψη των πραγμάτων, να προσεγγίσει ομαλά και ν’ αξιολογήσει ίσως καλύτερα την πορεία του και την αποστολή του, στο χωροχρόνο.
174 σελ.

Άρρητες αντιστίξεις
Η συλλογή αποτελείται από 105 ποιήματα, τα οποία περιλαμβάνονται, σε πέντε (5) αυτοτελείς μεν, αλλά ενδοσυσχετιζόμενες ενότητες, με τίτλους: “Ανθίβολα”, “Ίσαλα”, “Απότοκα”, “Ταξίμια” και “Ανεμολόγια”.
Το περιεχόμενο των ενοτήτων, αποτελεί μια σύγχρονη ματιά πάνω σε κοινωνικά, φιλοσοφικά, ιστορικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά και άλλα ζητήματα, που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, με τις μεταφυσικές του αγωνίες, τις στοχαστικές ενδοσκοπήσεις του, τις αξιωματικές υπερβάσεις και τις πνευματικές του αναζητήσεις, πάνω στα χνάρια της διαλεκτικής πορείας της ψυχής, ανάμεσα στο χθες και στο μέλλον, με στόχο αφενός την κατανόηση της εποχής του, αφετέρου δε, την αρμονική συνύπαρξή του με τη φύση και τη συμπαντική τάξη, γενικότερα.
Το απέριττο ύφος, η ενάργεια των νοημάτων, η εμβρίθεια των στίχων, η διεισδυτικότητα στην απόδοση των συναισθημάτων, ο ρυθμός της ομοιοκατάληκτης ρίμας, σε συνδυασμό με τη λιτή εικονογράφηση και τον αυθόρμητο λυρικό λόγο, συνθέτουν μια γνήσια εκφραστική προσπάθεια, που δημιουργεί μελωδικούς συνειρμούς στην έμμετρη ποιητική λογοτεχνική μας παράδοση, κεντρίζοντας έντονα το αυθεντικό ενδιαφέρον ακόμη και του πλέον απαιτητικού αναγνώστη, ο οποίος μπορεί ευχάριστα να δεχθεί τα πολλαπλά ερεθίσματα, τους συμβολισμούς και τα εσωτερικά μηνύματα και να γευθεί, μέσα από τις επιδέξια ταιριασμένες λέξεις, τις ώριμα τρυγημένες ιδέες του ποιητή.
143 σελ.

Αντίδωρα ψυχής
Η συλλογή αποτελείται από ενενήντα τέσσερα (94) ποιήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε τέσσερις (4) αυτοτελείς μεν, αλλά διαδραστικές ενότητες με τίτλους: “Αλισάχνες”, “Συναμφότερα”, “Προσωδίες”, “Ζείδωρα”.
Στις ενότητες αυτές, ερευνώνται εμπειρίες, πίσω απ’ τα επιφαινόμενα της ζωής και της φύσης, σε μια προσπάθεια σύνθεσης του λόγου, της εικόνας και του ήχου. Με αμεσότητα ιστορούνται η μοιραία ροή των πάντων καθώς και η φυσική αγωνία της ανθρώπινης ύπαρξης, να εκπληρώσει και να εκφράσει τις πνευματικές της ανάγκες. Η δομή του λόγου, το μέτρο, ο ρυθμός, οι εύστοχες ρίμες, οι αμφισημίες και τα νοήματα, έξοχα αλιευμένα, καλά αλεσμένα και γονιμοποιημένα μέσα από τις χαρμολύπες του βίου, εξοικειώνουν κι ελευθερώνουν τον ανήσυχο πνευματικό οδοιπόρο, από τους προαιώνιους φόβους και τις απατηλές ελπίδες του ανθρώπου, ταξιδεύοντάς τον με ηρεμία στο απόκρυφο επέκεινα. Τα ποιήματα, πλαισιώνονται από καλαίσθητα σχέδια και αρμολογούνται υπέροχα σε μια αρμονική ενότητα, στη συλλογή αυτή, η οποία, έρχεται να ολοκληρώσει μια ιδιαίτερα αξιόλογη, τριλογία του ποιητή.
125 σελ.

Αντερείσματα ελπίδας
Η ποιητική συλλογή «Αντερείσματα ελπίδας» αποτελείται από ογδόντα ποιήματα, τα οποία περιλαμβάνονται σε τέσσερις αυτοτελείς μεν, αλλά διαδραστικές ενότητες με τίτλους: Ενορμήματα, Επερχόμενα, Αντιφωνίες, Εσπερινά.
Στα ποιήματα αυτά, εξιστορούνται εσωτερικοί διάλογοι και στοχασμοί σε μια έμμετρη μορφή έκφρασης, μέσα από ακριβές μνήμες και προσδοκίες του παρελθόντος, δράσεις και ιδιαίτερες στιγμές της περιρρέουσας δυστοπίας του σήμερα και προμηνύματα του άδηλου μέλλοντος.
Οι σκέψεις και οι προβληματισμοί της συλλογής αυτής θα μπορούσαν ν΄ αποτελέσουν την αφορμή για αναζητήσεις από τον αισθητό στο νοητό κόσμο, με οδηγό το νου, το πνεύμα και την καρδιά. Τούτο διότι τα βιώματα της εκστατικής, μίζερης πραγματικότητας που ζούμε σήμερα και η μυσταγωγία της επικοινωνίας, στα υπέρ φύσιν και αίσθησιν, δεν είναι εύκολο να αποδοθούν ούτε να ερμηνευθούν, με συμβατικό τρόπο, παρά μόνο με τα μάτια της ψυχής.
Οι ενότητες αρμολογούνται οργανικά μεταξύ τους και πλαισιώνονται από καλαίσθητα σχέδια του ποιητή, σε μια απόπειρα σύνθεσης, επιστρατεύοντας το λόγο, την εικόνα, τη ρίμα και το ρυθμό, προς τέρψιν των συναισθημάτων του αναγνώστη.
110 σελ.

Δημόσια και κοινωφελή
Στη συλλογή που αποτελείται, από τρεις αυτοτελείς μεν, αλλά ενδοσχετιζόμενες ενότητες, (Επί της Κολωνού, Τα Λειτουργικά του Έαρος, Ναυβάτες), με πενήντα οκτώ ποιήματα, ο δημιουργός ακολούθησε τον κλασικό τρόπο γραφής, με τη μουσικότητα του στίχου που τον γοητεύει, παρά τον κόπο που απαιτεί η ιχνηλασία των εύστοχων λέξεων και της απρόβλεπτης ρίμας.
Έτσι, αναμετρήθηκε εικαστικά, με το ρυθμό, τον ήχο, τις εικόνες και τις λέξεις, φροντίζοντας ν’ αποδώσει ποιητικά και να μελοποιήσει, ορολογίες, που αυθόρμητα αποδίδουν, το άρωμα, τη γεύση και το χρώμα του συναισθήματος των γεγονότων που έζησε, στο τελευταίο μετερίζι της μακρόχρονης θητείας του, στη Δημόσια Διοίκηση.
79 σελ.

Αμφιφανή και αειφανή
Στην παρούσα συλλογή με τίτλο «Αμφιφανή και Αειφανή», η οποία αποτελείται από τρεις δομημένες ενότητες (Με την ελπίδα αντίπερα, Απόνειρα της κρίσης, Ηχοχρώματα), με ογδόντα ένα ποιήματα, ο Κώστας Μασούρας ακολούθησε τον κλασικό τρόπο γραφής, με ρίμα στο στίχο, ρυθμό και προσωδία.
Προσπάθησε να συνδυάσει εικαστικά το λόγο, την εικόνα, το χρώμα και τον ήχο, εκφράζοντας τα συναισθήματά του από τα ερεθίσματα και τα μηνύματα που έλαβε, από τα πυκνά, πρωτόγνωρα, ιδιόμορφα και εξόχως σύνθετα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και γεγονότα που ζήσαμε και ζούμε, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο.
Την έμπνευσή του συμπλήρωσε καθοριστικά η συγκινητική συμπεριφορά κάθε απλού, καλοκάγαθου και περήφανου εύπατρη Έλληνα πολίτη, ο οποίος για μια ακόμη φορά σ’ αυτήν τη συγκυρία, επιβεβαίωσε τη μεγαλοσύνη της ψυχής του με την αξιοθαύμαστη αντοχή και πίστη του στις πανανθρώπινες αξίες.
104 σελ.

Εσπερινά απόστιχα
Η συλλογή αποτελείται από 73 ποιήματα, τα οποία κατανέμονται ισομερώς σε τρεις οργανικά συνδεδεμένες ενότητες με τίτλο: Πενταστάγματα, Απηχήματα, Παρεστιγμένα, που αναφέρονται σε κρυφοστοχασμούς, ακριβομνήμες ζωής και μελωδικά απόστιχα, για νυχτερινά ονειροβατήματα.
Το περιεχόμενό της καλύπτει μια σειρά κοινωνικών θεμάτων, που αφορούν στις ανθρώπινες σχέσεις, στον εφήμερο κύκλο της ζωής, στις παραδοσιακές αξίες καθώς και στις μεταφυσικές αναζητήσεις του ανθρώπου γενικότερα.
Τα ποιήματα μιλούν ευθέως στην ψυχή, ξαφνιάζουν ευχάριστα και συγκινούν. Το ύφος τους λιτό και λυρικό. Η γλώσσα συνεκτική, με αποστάγματα πρακτικής φιλοσοφίας. Η καλαισθησία είναι διάχυτη και πλαισιώνει αρμονικά την εποπτεία της γνώσης, με την εσωτερική έκσταση της έκφρασης του λόγου.
95 σελ.

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Ιωλκός