Μάρω Κ. Παπαθανασίου

Η Μάρω Κ. Παπαθανασίου είναι ομότιμος καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία των θετικών επιστημών.
Πτυχιούχος των Τμημάτων Μαθηματικών (1971) και Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1984) του ΕΚΠΑ.
Διδάκτωρ της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1978) και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (1992).
Οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, την αρχαιοαστρονομία, την πρώιμη χημεία, τις απόκρυφες επιστήμες και την φυσική φιλοσοφία στην αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή.
Μετέχει στο iMOUSEION Project του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard.
Ασχολείται επίσης με τη μουσική και την ποίηση.

Κοσμολογικαί και κοσμογονικαί αντιλήψεις εις την Ελλάδα κατά την Β’ χιλιετηρίδα π.Χ. – Μάρω Κ. Παπαθανασίου

Επιστημονική μελέτη της Ορφικής Θεογονίας και Κοσμογονίας από αστρονομικής απόψεως.

Ερμηνεία και κριτική, Cosmosware, 2016, 240 σελ.

Αναβακχεύουσα – Μάρω Κ. Παπαθανασίου

Τέσσερις ποιητικές συλλογές εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική θρησκεία, την αρφικοδιονυσιακή λατρεία και προσωπικές εμπειρίες.

Ποίηση, Cosmosware, 2017, 112 σελ.

Stephanos von Alexandreia und sein alchemistisches Werk – Maria K. Papathanasiou

Die kritische Edition des griechischen Textes eingeschlossen
Εξετάζεται γενικώς η προσωπικότητα του Στεφάνου του Αλεξανδρέως, τα έργα τα οποία αποδίδονται σε αυτόν, και αναλύεται λεπτομερώς το έργο του “Περί χρυσοποιΐας”, περιλαμβανομένης της κριτικής έκδοσής του.

Βυζαντινή γραμματεία, Cosmosware, 2017, 272 σελ.

Έρως τοξαλκής – Μάρω Παπαθανασίου

H παρούσα ποιητική συλλογή είναι η δεύτερη, μετά την “Αναβασχεύουσα” (2017), την οποία εκδίδει η συγγραφεύς. Τα 37 ποιήματά της γράφηκαν από 10 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου 2018 και αναφέρονται γενικώς στον έρωτα και την ψυχή.

Ποίηση, Ιδιωτική Έκδοση, 2018, 58 σελ.

Αστρονομικός προσδιορισμός γεννήσεως και αναστάστεως του Ιησού Χριστού και η Κυριακή Προσευχή υπό Κ. Σ. Χασάπη – Μάρω Κ. Παπαθανασίου

Βάσει αστρονομικών χαρακτηριστικών του Αστέρος των Μάγων και χρονολογικών δεδομένων των Ευαγγελίων υπολογίζονται οι ημερομηνίες Γεννήσεως και Αναστάσεως του Σωτήρος από τον Κ. Σ. Χασάπη. Δημοσιεύονται επίσης η μελέτη του για τα αστρονομικά σφάλματα στον υπολογισμό της ημέρας του Ορθοδόξου Πάσχα, και η “Κυριακή Προσευχή”, απόσπασμα ανεκδότου έργου του.

Αστρονομία, Cosmosware, 2018, 126 σελ.

Ποίηση
Αναβακχεύουσα (2017), Cosmosware
Έρως τοξαλκής (2018), Ιδιωτική Έκδοση

Δοκίμια-Μελέτες-Ερμηνεία και κριτική
Κοσμολογικαί και κοσμογονικαί αντιλήψεις εις την Ελλάδα κατά την Β’ χιλιετηρίδα π.Χ. (2016), Cosmosware
Stephanos von Alexandreia und sein alchemistisches Werk (2017), Cosmosware
Αστρονομικός προσδιορισμός γεννήσεως και αναστάστεως του Ιησού Χριστού και η Κυριακή Προσευχή υπό Κ. Σ. Χασάπη (2018), Cosmosware

Συλλογικά έργα
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου (2006), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Μεταφράσεις
Dicks, D. R., Η πρώιμη ελληνική αστρονομία (1991), Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Marshall, Peter, Παγκόσμια αστρολογία (2007), Ωκεανίδα
Mahesh Yogi, Maharishi, Έρως και Θεός (2008), Ελφίλ
Huber, Michael E., Μυθομαθηματικά (2016), Liberal Books
Ορφικά: Ορφισμός, Ορφέως ύμνοι (2017), Cosmosware

Πηγές: Biblionet, Cosmosware

Επισκέψεις: 67