Μηνάς Χαραλαμπίδης


Ανθρώπινο σώμα
Οδηγίες χρήσης (αυτές που δεν σας έδωσαν με τη γέννησή σας…)

50 ΦΛΑΣ στο παρελθόν παρόν μέλλον
Πενήντα μικρές ιστορίες απρόβλεπτες.
Με απρόβλεπτο τέλος ή… χωρίς τέλος.
Βιώματα και φαντασιακές καταστάσεις.
Ανατροπές και εκπλήξεις.
Οι άνθρωποι – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
εσύ – εγώ
αδύναμος και υπεράνθρωπος.
Μετέωρος και ευάλωτος.
Ανθρώπινος δηλαδή
και συγκινητικός.
Πενήντα φλας φωτίζουν
στιγμές απλές
αλλά μοναδικές
στη ζωή μας.

Διηγήματα
50 ΦΛΑΣ στο παρελθόν παρόν μέλλον (2018), Οσελότος

Αφηγήσεις – Δοκίμια – Μελέτες
Ανθρώπινο σώμα (2017), Ήβη

Πηγές: BIBLIONET, Ήβη, Οσελότος

Επισκέψεις: 12