Θεόδωρος Παπαηλίας

Ελληνες λογοτέχνες


Φοίβη
Οι δύο κόσμοι: Έργο σε οκτώ σκηνές
Οι “Δύο κόσμοι” αποτελούν το δεύτερο μέρος της τριλογίας, η οποία έχει τον τίτλο: Φοίβη. Το κάθε ένα εξ αυτών μπορεί να αντιμετωπισθεί σχετικά ως αυτόνομο, όπως περίπου αυτόνομες, κατά την ίδια έννοια, είναι και οι οκτώ σκηνές, από τις οποίες απαρτίζεται το έργο. Ο αναγνώστης δύναται, μη ακολουθώντας τη ροή που προτείνεται, να το διαβάζει με όποια σειρά σκηνών επιθυμεί, χωρίς να χάσει το σοβαρότερο τμήμα του νοήματος.
Τεχνικά όμως δεν συμβαίνει έτσι. Η πρώτη σκηνή, λόγου χάριν, λειτουργεί ως συμπλήρωμα της τελευταίας. Η δεύτερη σχετίζεται με τον έναν εκ των τριών πρωταγωνιστών: τον Επίλαο. Η τέταρτη αφορά στον άλλο: τον θεοκλή, ενώ η έβδομη την Φοίβη. Κάθε μια λειτουργεί ως αντίστιξη στην άλλη.
Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, αποκτά κανείς πλήρη εικόνα της όλης ιστορίας, όταν έχει ανά χείρας ολόκληρη την τριλογία. (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας
Εισαγωγή στη θεωρία των τιμών και των παραγωγικών συντελεστών: Μικροοικονομική
Οι “Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας” (μέρος πρώτο) αποτελούν ένα εισαγωγικό δοκίμιο, στο οποίο αναλύονται βασικά θέματα της οικονομικής πραγματικότητας, όπως ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών. Περαιτέρω, παρουσιάζονται οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για το μισθό, την έγγειο πρόσοδο, τον τόκο, το κέρδος και την κατανομή του εισοδήματος. Επίσης, περιλαμβάνει πρακτικά θέματα, όπως η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση, η μεταφορά πόρων από τον αγροτικό χώρο στη βιομηχανία, η εξέλιξη του οικονομικού βίου από την προϊστορία μέχρι σήμερα και τέλος συνοπτική εικόνα των διεθνών οργανισμών. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καθώς ο τρόπος γραφής του, μπορεί να το καταστήσει κατανοητό ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με τα αντικείμενα της Πολιτικής Οικονομίας

Εκπαίδευση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης
Ερμηνεία της σύγκρουσης στο χώρο της παιδείας
Φοιτητικές αναταραχές, καταλήψεις, αναθεώρηση του συντάγματος και νομιμοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελούν μερικές από τις πτυχές μιας έκρυθμης κατάστασης στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποια είναι τα αίτια, οι προεκτάσεις και, κυρίως, ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις στο άμεσο μέλλον;
Τις απαντήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και κυρίως στις αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Η όλη προσέγγιση εστιάζεται στην ανακάλυψη των προσδιοριστικών παραγόντων που μεταβάλλουν την κατεύθυνση της Παιδείας τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη δομή των σπουδών.
Παράλληλα, το φλέγον ζήτημα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων εξετάζεται και μέσα από την κριτική προσέγγιση ουσιωδών θεμάτων, όπως ο δυαδισμός της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης (σε κλασική και τεχνολογική) και οι επιδράσεις από την εφαρμογή της διακήρυξης της Μπολώνια. Ο συγγραφέας αποτυπώνει παράλληλα και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, συσχετίζοντας τις προωθούμενες αλλαγές στο εξωτερικό με αυτές στην Ελλάδα.
Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές, αποτελώντας εγχειρίδιο σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Παιδείας.

Το παλίμψηστο του έρωτος
Το “Παλίμψηστο του έρωτος” επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σύνθεσης τής ψυχής. Ο έρωτας με όλες τις αποχρώσεις αποτελεί βασική, κορυφαία έκφραση της ύπαρξης και ως εκ τούτου οδηγό, υπό προϋποθέσεις, της ανίχνευσης τού είναι. Η σύσταση του εσωτερικού ανάγλυφου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς την ερμηνεία της γενεαλογίας της ψυχής.
Μέσω μιας ιστορίας έντονου πάθους, όπου το είδωλο προκύπτει στα “μέτρα” της ψυχής, ως έκφρασή της, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί όλες σχεδόν τις τεχνικές αφήγησης (από το δοκίμιο μέχρι το θεατρικό λόγο) με σκοπό να παρουσιάσει τις αλλεπάλληλες “επιστρώσεις”, δηλαδή τα διαρκή γραφήματα, προσθήκες και αφαιρέσεις, του πάπυρου της ψυχής.

Φένες ή Η ιστορία της πίστης
Οι “Φένες” αποτελούν την αναπαράσταση της πόλεως και ειδικότερα την επανακατάκτηση της ιστορίας της. Μολονότι άκμασε σε προηγούμενες εποχές, από την αναψηλάφηση προκύπτει ότι τα θέματα, που έθεσε η οργάνωση και η λειτουργία της, παραμένουν τα ίδια, αναλλοίωτα, μέχρι σήμερα.
Η πόλις ταυτίζεται με την ιστορία της πίστης· με τα προβλήματα που λύνει, αλλά και με εκείνα που δημιουργεί. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη, όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αενάως τα ίδια άλυτα ζητήματα. Υπ’ αυτήν την έννοια η σπουδή της ιστορίας της φωτίζει στο διηνεκές τη σκέψη. Η επανασύνδεση των συμβάντων για την “αναβίωση” της πολιτείας επιτυγχάνεται με την παράθεση, και ταυτόχρονα αδρή αξιολόγηση, θρησκευτικών συναξαρίων, θεατρικών έργων, μυθιστορηματικής αφήγησης, ημερολογίων, χρονογραφίας, δοκιμίων, επιστολών και επικής ποίησης.

Οικονομία και κοινωνία
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μεταπολεμικά
Το βιβλίο “Οικονομία και κοινωνία” αναφέρεται σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους του ελληνικού κράτους, ίσως την πλέον κρίσιμη. Αν και η καταγραφή των μεταβλητών αφορά στη μεταπολεμική περίοδο, εντούτοις η ερμηνεία εστιάζεται περισσότερο στη μετά τη μεταπολίτευση εποχή.
Ενώ κατά τον 19ο αιώνα σχηματίσθηκαν οι θεσμοί, στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων οδήγησε σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Όπως αναλύεται στο κείμενο, η κρίση βρισκόταν πάντα προ των πυλών με μάλλον αναπόφευκτη την τελική κατάρρευση. Έτσι, η υπαγωγή στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. το 2010 δεν ανέκυψε τυχαία, αλλά προήλθε ως αποτέλεσμα των ανεπαρκών δομών και της όλης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας.
Πέραν των βασικών δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των τελευταίων εβδομήντα περίπου ετών, θίγονται εδώ ο εντοπισμός των αιτίων της χρεοκοπίας, διερευνώνται οι δομές στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας και ασφάλισης, οι μεταβολές στον αγροτικό τομέα, στις δομές των ΟΤΑ, στο πολιτικό προσωπικό. Επιχειρείται ακόμη η ιχνηλάτηση των μακροχρόνιων τάσεων που εμφανίζει η ελληνική περίπτωση διακρινόμενη από την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Μυθιστορήματα
Το παλίμψηστο του έρωτος (2011)
Φένες ή Η ιστορία της πίστης (2015)

Μελέτες – Δοκίμια – Εργασία – Οικονομία
Παραγωγικότητα και αμοιβή εργασίας (2002)
Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας (2002)
Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας (2006)
Εκπαίδευση σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης (2006)
Οικονομία και κοινωνία (2015)

Θεατρικά
Φοίβη (2006)

Συλλογικά έργα
Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση (2001)
Ισολογισμοί της ελληνικής γεωργίας κατά περιφέρεια και σε επίπεδο χώρας (2003)
Εκτιμήσεις περιφερειακών πινάκων εισροών-εκροών (2006)

Πηγές: BIBLIONET, Σταμούλη Α.Ε., Παρουσία, Κριτική, Διόνικος

70 views.