Γιάννα Βλασσοπούλου

Ελληνες λογοτέχνες


Δώδεκα παλιές ιστορίες
Δώδεκα ιστορίες που διαδραματίζονται σ’ ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας στη δεκαετία 1960-70. Οι ήρωές τους άνθρωποι σκληροί και σκληραγωγημένοι, παθιασμένοι και ευάλωτοι, θύτες και θύματα των συνθηκών μιας δύσκολης ζωής και των καταπιεστικών ηθών ενός μικρού τόπου.

Διηγήματα
Δώδεκα παλιές ιστορίες (2016)

Πηγές: BIBLIONET, Εκδόσεις Γαβριηλίδης

69 views.