Γιάννης Δ. Σακκάς

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Γιάννης Σακκάς γεννήθηκε στο Λονδίνο.
Είναι καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Σπούδασε στο ΑΠΘ και αργότερα στα Πανεπιστήμια του Λάνκαστερ και του Χαλ στη Βρετανία.
Ειδικεύεται στα ακόλουθα αντικείμενα α) δεκαετία του 1940 β) ελληνική εξωτερική πολιτική γ) Ελλάδα και Μεσόγειος δ) ιστορία του αραβικού κόσμου ε) ιστορία του Ψυχρού Πολέμου. Γνωρίζει αγγλικά (πολύ καλά) και ιταλικά.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει διδάξει μέσω του προγράμματος Erasmus στα πανεπιστήμια του Mannheim (Γερμανία) και Πάδοβας (Ιταλία).
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμμος e-learning – ΔΙΑ ΒΙΟΥ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο “Η Ελλάδα στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή”. Επίσης λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας – αξιολογητής ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι μέλος της Royal Historical Society στη Βρετανία.
Από το 2105 είναι διευθυντής του ΠΜΣ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με τίτλο “Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο”.
Στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του περιλαμβάνεται το Britain and the Greek Civil War, 1944-49 (Germany, 2012). Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Hellenic Studies/Etudes Helleniques, Thetis, Journal of the Hellenic Diaspora, Journal of Southern Europe and the Balkans, Βalkan Studies κ.ά. Το επόμενο σύγγραμμά του εξετάζει το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την ποίηση και τη σχέση της ιστορίας με τη λογοτεχνία.

Η ΕΑΜική αντίσταση 1941-1944
Μια κριτική προσέγγιση
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια κριτική εκτίμηση της ΕΑΜικής αντίστασης 1941-44. Χωρίς καμιά πρόθεση για εξωραϊσμό ή υποβάθμιση του ρόλου της, την παρουσιάζει όπως αληθινά ήταν, στις πραγματικές της διαστάσεις, όχι στις επιθυμητές. Από τη μια πλευρά εξετάζει τη μεγάλη συμβολή της στο πολεμικό, κοινωνικό-πολιτικό και πολιτιστικό τομέα και από την άλλη τα λάθη, τις παραλείψεις, τις ανεπάρκειές της.
243 σελ.

Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή
Ιστορία και κοινωνία
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη νεοελληνική βιβλιογραφία, την ενημέρωση και τη γνώση για τους Άραβες. Στην εποχή μας η Μέση Ανατολή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γεωοικονιμική και γεωπολιτική σημασία και συχνά αποτελεί το κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος εξαιτίας των πλουτοπαραγωγικών της πηγών, του διεθνούς ανταγωνισμού για τον έλεγχό τους, της αντιπαράθεσης Ισραηλινών και Αράβων, των ενδοαραβικών κρίσεων και της ανάδυσης εθνικιστικών και ισλαμιστικών κινημάτων. Στην Ελλάδα, η οποία πάντα είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με το αραβικό έθνος, ακριβώς λόγω αυτών των καλών σχέσεων αλλά και της γειτονίας της με αυτό, παρέχεται η ευκαιρία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο (πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό) ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Αυτός είναι και ο ιδιαίτερος λόγος που επιβάλλει τη γνώση του αραβικού κόσμου και την κατανόηση των προβλημάτων του. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον, αν δεν γνωρίζεις ποιος είναι, τι σκέπτεται, ποιες ανάγκες έχει.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη εξετάζεται συνοπτικά η πολιτική ιστορία των χωρών οι οποίες ανήκουν στον Αραβικό Σύνδεσμο (με εξαίρεση τη Σομαλία, το Τζιμπουτί και τη Δυτική Σαχάρα, όπου οι αραβικοί πληθυσμοί αποτελούν μειονότητες) κατά το 19ο και 20ό αι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα συνοδεύεται από επισήμανση των αιτιών που τα προκάλεσαν, των συνεπειών τους και της αλληλεξάρτησής τους με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στη δεύτερη ενότητα διερευνώνται θέματα που απασχολούν και επηρεάζουν τις αραβικές κοινωνίες: θρησκεία, ιδεολογίες, οικονομία, δημογραφική έκρηξη, μετανάστευση, σχέσεις των δύο φύλων, παιδεία και πολιτισμός.
319 σελ.

Το Παλαιστινιακό
Ο σιωνισμός, οι Άραβες και ο διεθνής παράγοντας 1882-1948
Το πρώτο μέρος του δίτομου έργου “Το Παλαιστινιακό” καλύπτει την περίοδο 1882-1948. Το 1882 ξεκίνησε η πρώτη αλίγια (επάνοδος, κύμα επιστροφής) των Εβραίων στην Παλαιστίνη και το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Σ’ αυτό το διάστημα των 66 χρόνων οι Άραβες της Παλαιστίνης τέθηκαν σταδιακά στο περιθώριο και βρέθηκαν τελικά χωρίς γη εκεί όπου είχαν ζήσει επί τόσους αιώνες.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη με τρόπο σαφή, αμερόληπτο και τεκμηριωμένο για ένα από τα πιο σύνθετα και δυσεπίλυτα προβλήματα της σύγχρονης εποχής…
194 σελ.

Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο αραβικός κόσμος 1947-1974
Διπλωματία και στρατηγική στη Μεσόγειο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδείξει τα προβλήματα και τα διλήμματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην προς Ανατολάς πολιτική της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης να εντάξει τις ελληνοαραβικές σχέσεις στο ευρύτερο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον. Γι’ αυτό αναλύονται διεξοδικά η φιλοαραβική πολιτική της Ελλάδας και τα αποτελέσματά της· o διεθνής συσχετισμός δυνάμεων στην Εγγύς/Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις τοπικές εξελίξεις· και η πολιτική των περιφερειακών κρατών με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία (Τουρκίας, Ισραήλ και Αιγύπτου), ιδιαίτερα σε σχέση με κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα, όπως το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό.
236 σελ.

Η Ελλάδα στη Μεσόγειο 1950-2004
Εξωτερική πολιτική και περιφερειακές διενέξεις
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ελληνική πολιτική στο χώρο της Μεσογείου από το 1950 ως το 2004. Το1ο κεφάλαιο εστιάζει στην ελληνική διπλωματία τη δεκαετία του 1940, η οποία περιλαμβάνει το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ελληνικό εμφύλιο και την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. Τα κεφάλαια 2 και 3 αναλύουν τις ελληνοαραβικές σχέσεις και τη στάση της Ελλάδας στο παλαιστιανιακό ζήτημα, ενώ τα κεφ. 4 και 5 επικεντρώνονται στο κυπριακό ζήτημα, την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό ως το 2004 (σχέδιο Ανάν και ένταξη Κύπρου στην ΕΕ).
Η μελέτη απευθύνεται στο γενικό αναγνωστικό κοινό, που επιθυμεί να γνωρίσει την πολιτική της Ελλάδας στο περιφερειακό της περιβάλλον τον περασμένο αιώνα, αλλά και στους ειδικούς των επιστημών της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, για να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο σε ζητήματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και ειδικοί μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητο υλικό για να κατανοήσουν έννοιες και θέματα που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιφερειακών διενέξεων, ξένης επιρροής και εμπλοκής και τοπικών ιδιαιτεροτήτων
117 σελ.

Οι πύλες των οδών της ημέρας και της νύχτας
Ένα ανέσπερο φως κρύβεται στα έγκατα της ύπαρξής σου. Για να το δεις, πρέπει να συναντήσεις τη θεά του Ελεάτη, να περάσεις από τις πύλες των οδών της ημέρας και της νύχτας, να ακολουθήσεις ένα δρόμο που δεν έχει κατεύθυνση, που δεν υπάρχει, και να αντιμετωπίσεις εχθρούς, που παραμονεύουν να σε σταματήσουν και να σ΄ εκτρέψουν απ΄ την πορεία. Θα φτάσεις τελικά ως την τελευταία πύλη, πίσω από την οποία κρύβεται η αλήθεια, ή θα επιλέξεις έναν άλλο προορισμό, που είναι συνάμα το τέλος και η αρχή του δρόμου που εσύ ο ίδιος δημιούργησες;
54 σελ.

Ποίηση
Οι πύλες των οδών της ημέρας και της νύχτας (2018), Εκδόσεις Πατάκη

Δοκίμια-Μελέτες-Ιστορία-Κριτική
Η ΕΑΜική αντίσταση 1941-1944 (1998), Εκδόσεις Παπαζήση
Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή (2002), Εκδόσεις Πατάκη
Το Παλαιστινιακό (2005), Εκδόσεις Πατάκη
Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο αραβικός κόσμος 1947-1974 (2012), Εκδόσεις Πατάκη
Η Ελλάδα στη Μεσόγειο 1950-2004 (2015), Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Συλλογικά έργα
Μετά τον πόλεμο (2003), Αλεξάνδρεια
Γιομ Κιπούρ 1973 (2004), Περισκόπιο
Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας (2008), Εκδόσεις Πατάκη
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα (2008), Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
Από τον ανένδοτο στη δικτατορία (2009), Εκδόσεις Παπαζήση
La société Grecque sous la domination Ottomane (2010), Ηρόδοτος